I love Zrenjanin portal

  • Univer export
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Žitni magacin dobio potpuno novi izgled – u planu je i adaptacija podruma

Žitni magacin i kotarka bili su deo nekad moćnog i bogatog vlastelinskog imanja Lasla Karačonjija u Beodri (danas Novo Miloševo).

Dvorac Lasla Karačonjija ubraja se u tip polјskog (ruralnog) dvorca koji je izgrađen van urbanih gradskih naselјa, a po pravilu je bio okružen ekonomskim zgradama, čija je uloga bila omogućavanje funkcionisanja imanja tokom cele godine. U pogledu funkcija, dvorac je bio objekat za stanovanje, ali i centar upravlјanja imanjem.

U neposrednoj okolini dvorca, sa južne strane, nalazile su se ekonomske zgrade od kojih je preostala jedino zgrada nekadašnje konjušnice, dok se, preko puta ograđenog imanja, naspram dvorca, i dalje nalazi ,,polјoprivredni grad“ koga čine žitni magacin, kotarka i upravna zgrada sa radionicama. Ove građevine potiču iz četvrte decenije 19. veka (1834.) i predstavljaju najstariji građevinski sloj veleposeda. Podignute su od čvrste građe, sa klasicističkom obradom ulaznih portika i lučnih fasada. Stilski potpuno usklađene sa dvorcem i konjušnicom, čine redak, jedinstven i dobro očuvan kompleks nekadašnjeg vlastelinskog imanja. Nakon Drugog svetskog rata, dvorac je nacionalizovan, a poljoprivredni grad je postao deo zemljoradničke zadruge koja je i danas korisnik.

Nedavno su završeni radovi na sanaciji i adaptaciji enterijera Žitnog magacina u izložbeni prostor. Sve o entrijeru i fotografije sadašnjeg izložbenog prostora, pogledajte OVDE

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.
Fordomanija

Pored enterijera, urađeni su i radovi na sanaciji eksterijera, u prvom redu obnova krova i fasade.

RADOVI NA OBNOVI KROVA

U periodu od 2009. do 2011. godine izvеdеni su rаdоvi nа rеkоnstrukciјi оštеćеnе krоvnе kоnstrukciје i postavljanju novog biber crepa, s tom razlikom što nisu vraćeni limeni ventilacioni otvori. Iz finasijskih razloga radovi su izvedeni u više faza.

RADOVI NA OBNOVI FASADE

Radovi na restauraciji fasade započeti su u junu a privedeni kraju tokom novembra 2017. godine. Radovi su, pored restauracije fasade, obuhvatili i rušenje dograđenih aneksa; sa južne strane – portirnice, i sa istočne strane – objekta za merenje žita. Ovi objekti bili su prislonjeni uz portike, a oblikom i položajem degradirali su arhitektonsku i stilsku celovitost spomenika kulture. Uklanjanjem portirnice oslobođen je južni portik i ulaz u podrum koji je bio potpuno zaklonjen. Sredstva za ove radove obezbeđena su zahvaljujući projektu ,,Gradovi u fokusu” za 2017. godinu.

Radovi na restauraciji Žitnog magacina započeti su septembra 2010. godine. Radovi su se izvodili na osnovu konzervatorskog projekta kojeg je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, sa odgovornim projektantom Draganom Šijak, arhitektom – konzervatorom i saradnicima, u svemu prema uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite koje je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, a na osnovu dokumentacije iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada.

Stanje pre radova, 2007. godina

Stanje nakon izvedenih radova na obnovi krova 2011.

Izgled nakon završenih radova na restauraciji fasade 2017.

DVORIŠNA FASADA

Stanje pre radova 2007.

Izgled nakon završenih radova na restauraciji fasade 2017.

U planu je sanacija i adaptacija podruma u ugostiteljski prostor.

Izvor: zrenjaninheritage.com

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh