I love Zrenjanin portal

  • Univer export
  • Pozorište Zrenjanin
Drugi pišu

Visoko priznanje zameniku javnog tužioca u Zrenjaninu

Slobodan Josimović, zamenik javnog tužioca u Zrenjaninu, dobio je značajno priznanje – godišnju nagradu u oblasti ravnopravnosti polova Vlade AP Vojvodine za inovativni model multisektorske saradnje institucija na teritoriji grada Zrenjanina u oblasti suzbijanja nasilja nad ženama. Ovo priznanje uručeno mu na svečanosti u Izvršnom veću Vojvodine.

Najveća prepreka za žrtvu porodičnog nasilja je da izađe iz nasilnog okruženja, a koren joj je u ekonomskoj nemoći i upravo taj problem, već nekoliko godina od uočavanja, uspešno rešava Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu. Slobodan Josimović, zamenik javnog tužioca, još 2007. godine pokrenuo je saradnju sa svim nadležnim institucija u Zrenjaninu, uključujući policiju, Centar za socijalni rad, Prekršajni sud, i uspeo u skoro nemogućoj misiji da postojeće institucije sistema i njegove poluge pokrene da brzo reaguju i stvarno pomažu žrtvama.

Nagrada SLobodanu Josimoviću

Josimoviću je nagradu uručio pokrajinski sekretar Miroslav Vasin

I Taxi Zrenjanin

-Pored trenutnog obaveštavanja o porodičnom nasilju, ustanovili smo redovne nedeljne sastanke sa kolegama iz policije, socijalnim radnicima i prekršajnim sudijama, na kojima analiziramo sve slučajeve koji su policiji prijavili građani kao moguće porodično nasilje, a nisu za posledicu odmah imali lišavanje slobode počinioca krivičnog dela ili prekršaja – objašnjava Josimović.

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

Već u prvoj godini saradnje zabeležen je primetan broj otkrivenih slučajeva nasilja u porodici i podnetih krivičnih prijava – u 2007. godini bilo ih 41, a u 2008. bile su 93 prijave, što je povećanje za 126,83 odsto. Tendencija efikasnijeg otkrivanja porodičnog nasilja se nastavlja – u 2009. godina podneto je 113 krivičnih prijava, naredne godine 192, 2011. godine bile su 252, a 2012. godine 261 krivična prijava. Osnovno načelo na kome funkcioniše saradnja institucija koje se bave suzbijanjem nasilja je razmatranje svakog konkretnog slučaja i donošenje zajedničkih odluka o daljem postupanju – javni tužilac nalaže predstavniku policije da se Javnom tužilaštvu podnese krivična prijava ili Prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko se ustanovi osnov za postojanje kažnjivih dela. Žrtva nasilja se potom sasluša u tužilaštvu i predoče joj se zakonske mogućnosti i mere zaštite, dok tužilac odlučuje o daljem vođenju krivičnog ili parničnog postupka za određivanje mere zaštite porodice. Do sada je podneto 163 tužbe. U sve je uključen Centar za socijalni rad, koji prati stanje u porodicama gde je ustanovljeno nasilje.

FOND ZA EKONOMSKU SAMOSTALNOST

– Jedna od najvećih prepreka jeste ekonomska samostalnost žrtve i zato smo kao tužilaštvo inicirali da se pri Centru za socijalni rad, pored fonda za pomoć deci bez roditeljskog staranja, otvori fond za pomoć žrtvama porodičnog nasilja, što je učinjeno 2009. godine. Sredstva obezbeđuje javni tužilac primenom načela oportuniteta, tako što kao vid sankcije nalaže počiniocima pojedinih krivičnih dela da novac uplaćuju na račun ovog fonda – objašnjava Slobodan Josimović. Prema njegovim rečima, u 2011. i 2012. godini Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu za ovaj fond obezbedilo je 1,38 miliona dinara.

Izvor : Danas

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh