I love Zrenjanin portal

  • Nexe
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Usvojen budžet grada Zrenjanina za 2019. godinu

Na 20. Sednici Skupštine grada Zrenjanina, na dnevnom redu bilo je 86 tačaka, a jedna od najbitinijih je usvajanje Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu.

 

Na osnovu te odluke  planirano je  povećanje prihoda grada od 3,15% u odnosu na ovogodišnji budžet. U skladu sa osnovnim makroekonomskim pretpostavkama utvrđenim u Uputstvu za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i sa principima Strategije razvoja grada Zrenjanina u narednom srednjoročnom periodu, Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu planirani su prihodi i primanja budžeta sa prenetim neutrošenim sredstvima u iznosu od 4.871.282.912 dinara. Rebalansom I budžeta za 2018. godinu prihodi i primanja su bili planirani u iznosu od 4.722,509.754 dinara. 

Pre odlučivanja o budžetu, pred odbornicima su se našli izveštaji o izvršenju budžeta za tekuću godinu, za period januar-jun, odnosno januar-septembar. 

I Taxi Zrenjanin

 

Obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu, gradonačelnik Čedomir Janjić istakao je da je prilikom planiranja budžeta zauzet možda malo “konzervativniji” stav, jer je postojala mogućnost povećanja i do nekih 6,9%.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

– U prethodne dve godine pravili smo takav budžet u kom su svi rashodi planirani veoma realno, tako da smo i prošle i ove godine imali samo po jedan rebalans i to naviše, za razliku od prethodnih godina, pa mogu reći i decenija, kada je budžet bio rebalansiran i po pet-šest puta u toku godine. To je pokazatelj da dobro i realno planiramo i da vodimo finansije na dobar način – istakao je gradonačelnik i dodao da naročito raduje porast budžeta u onom njegovom delu koji se puni od poreza na zarade.

– Taj prihod raste više od 12 procenata i mislim da je to jedan od najboljih pokazatelja u kom pravcu ide naš grad i očigledno je da ima više zaposlenih, da su povećane plate i nadam se, kada realizujemo i nekoliko novih investicija u gradu, da će ovaj prihod biti i veći. 

Kazao je još da su budžetom za 2019. godinu obuhvaćeni svi korisnici, da on ima socijalni karakter, ali i razvojni. 

– I dalje ćemo izdvajati značajna sredstva za regresiranje prevoza, potrebe narodne kuhinje i za druga socijalna davanja, značaja sredstva smo izdvojili i za Predškolsku ustanovu, osnovno i srednje obrazovanje, za kulturu, mesne zajednice, poljoprivredu i sve što je bilo obuhvaćeno i prethodnim budžetima i realizovalo se na pravi način. Razvojna komponenta je nešto veća za narednu godinu i predvideli smo više od 700 miliona dinara za različita komunalna opremanja, kako u gradu tako i u svakom od 22 naseljena mesta. Značajno povećanje je u izradi projektne dokumentacije i mislim da ćemo uspeti da realizujemo nekoliko velikih, značajnih projekata, zajedno sa Pokrajinom i sa Republikom – naveo je gradonačelnik Janjić i objasnio o kojim je projektima reč.

– Pre svega, napravićemo značajan iskorak u sferi zdravstva, i što se tiče naše bolnice, stare specijalističke poliklinike na “Magistrali” i Gerontološkog centra. Očekujem od Republike ozbiljnu pomoć da rešimo ova tri objekta, uz našu projektno-tehničku dokumentaciju. Izdvojeno je u jednom delu 98 miliona dinara za eksproprijaciju, predvideli smo da radimo i četvrti, završni deo obilaznice, paralelno dok se budu gradili most na Begeju i trasa u Gradnuličkom ataru.  

Skupština je raspravljala i o nekolicini odluka iz komunalnih oblasti, pa su tako usvojeni predlozi Odluke o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zrenjanina, Odluke o izmeni Odluke o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, Odluke o izmenama i dopuni Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina, Odluke o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina. Usvojena je i Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Bagljaš“ u Zrenjaninu.

 Komunalnom odlukom o utvrđivanju urbanističkih zona i blokova obaveznog tekućeg i investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, obaveznom održavanju spoljnog izgleda zgrada i bespovratnom sufinansiranju obnove fasada na teritoriji grada Zrenjanina stiču se uslovi da Grad sufinansira, u iznosu i do 80%, uređenje dotrajalih fasada, posebno onih u okviru prostorno kulturnih istorijskih celina. Ovom odlukom utvrđuju se i zone i blokovi unutar kojih se propisuje različit stepen obaveznosti održavanja spoljnog izgleda zgrada i zabrana promene spoljnog izgleda zgrada u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja i održavanja zgrada, kao i uslovi, način, postupak i kriterijumi bespovratnog sufinansiranja obnove fasada od strane Grada.

Odlukom o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti i pokretnim stvarima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Narodni muzej Zrenjanin, ta ustanova kulture postaje korisnik kuće Dr Slavka Županskog u Svetosavskoj ulici br. 4 u Zrenjaninu. Pribavljanje predmetne nepokretnosti izvršeno je s ciljem njenog pretvaranja u depadans Narodnog muzeja, uključujući deo pokretnih stvari i pokućstva koje je prethodna vlasnica prilikom predaje poseda na nepokretnosti, gradu Zrenjaninu poklonila bez naknade, kako bi isto bilo korišćeno kao deo postavke buduće spomen-sobe dr Slavka Županskog (1880-1959), advokata, narodnog tribuna, jednog od osnivača i predvodnika prvog Srpskog narodnog veća u našem gradu, 1918. godine.  

 Usvajanjem Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom – bez naknade, Grad Zrenjanin stvara imovinsko – pravne preduslove za dalja ulaganja sredstava grada u izgradnju novih sadržaja, odnosno sanaciju postojećih, na lokalitetima “Begejske petlje” i SRC “Motel – Šumice”, u skladu sa važećim planskim dokumentima, čija izgradnja, odnosno sanacija je od opšteg interesa za Grad Zrenjanin. Trenutno se ove nepokretnosti nalaze u državnoj svojini Republike Srbije, s tim da na nekim od njih pravo korišćenja ima JVP “Vode Vojvodine”, te Grad Zrenjanin nije u mogućnosti da adekvatno održava navedene prostore i značajnije investira u njih.

Promena naziva dveju ulica

Dve ulice u gradu dobile su danas nova imena. Odlukom Skupštine grada, ulica Narodnog fronta u centru grada menja naziv u “Dr Slavka Županskog”, dok Frankopanova, na teritoriji MZ “Dositej Obradović”, menja naziv u “Metohijska”. 

 Prihvaćena su od strane Skupštine i dva strateška dokumenta: Zaključak o usvajanju Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja grada Zrenjanina u periodu od 2018. do 2022. godine i Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2018-2021. godine.

 U drugom delu sednice, a u skladu s usvojenom Odlukom o budžetu, razmatrani su i većinom glasova usvojeni programi poslovanja i rada ili finansijski planovi javnih preduzeća, ustanova kulture i ustanova na budžetskom finansiranju.

 Došlo je do smene na čelu Doma zdravlja Zrenjanin, gde je za vršioca dužnosti direktora na period od šest meseci postavljena dr Gordana Đurić, doktor medicine-izabrani lekar. Dosadašnji v.d. direktora Miodrag Subić razrešen je dužnosti. 

 Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam Jovan Cvetić izabran je za direktora na mandat od četiri godine. Goranu Marinkoviću produžen je mandat direktora  Kulturnog centra Zrenjanina za još četiri godine. Novi-stari vršilac dužnosti direktora JKP “Gradska toplana” ostaje Ilija Svilar. 

 Razmatran je i veći broj predloga za druge kadrovske promene, pa su tako izabrani novi članovi Saveta za odbranu i bezbednost grada Zrenjanina, Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke, Opštinskog Saveta roditelja za tekuću školsku godinu, kao i pojedini članovi nekoliko školskih odbora u osnovnim i srednjim školama.  

 Dnevni red dopunjen je sa četiri tačke: predlogom Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Mala Amerika” u Zrenjaninu, dva predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i predlogom Odluke o usvajanju predloga projekta javnog-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. Predlozi su usvojeni većinom glasova odbornika. 

izvor: zrenjanin.rs

     

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh