I love Zrenjanin portal

 • Basicline
 • 3D gradjevinska kuca
 • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Radno angažovanje korisnika novčane socijalne pomoći

Korisnici novčane socijalne pomoći mogu biti radno angažovani ukoliko su radno sposobni. Cilj aktivacije ovih korisnika je najpre postepeno, a potom i potpuno smanjivanje njihove zavisnosti od sistema socijalne zaštite. Ni jedan sistem na svetu, čak ni u najrazvijenijim zemljama, ne može trajno da obezbedi socijalnu pomoć onima kojima je ona potrebna. Koliko su korisnici novčane socijalne pomoći u Zrenjaninu zainteresovani za radno angažovanje i kako izgleda postupak njihovog uvođenja u radni odnos, proverili smo u Centru za socijalni rad i u Nacionaloj službi za zapošljavanje.

Podaci pokazuju da je od početka godine u Centru za socijalni rad Grada Zrenjanina evidentirano 1.783 korisnika novčane socijalne pomoći.

“Novčana socijalna pomoć se ostvaruje po podnošenju zahteva. Prilikom podnošenja zahteva stranka može sama da prikupi svu potrebnu dokumentaciju ili može da da pismenu saglasnost da Centar za socijalni rad službenim putem prikupi neophodnu dokumentaciju. Nakon prikupljanja dokumentacije, socijalni radnik koji je zadužen za teren obavlja kućnu posetu kod podnosioca zahteva. Na osnovu prikupljenih informacija sačinjavaju se nalaz i mišljenje kojim se utvrđuje da li podnosilac zahteva ima pravo na novčanu socijalnu pomoć ili nema”, objašnjavaju u zrenjaninskom Centru za socijalni rad.

I Taxi Zrenjanin

“Prilikom donošenja rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć stranci se pored rešenja dostavlja i obrazac kojim se poziva da pristupi u Centar. Tom prilikom stranka u Centru potpisuje plan radne aktivacije koji se dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Od aprila ove godine 15 korisnika novčane socijalne pomoći je zasnovalo radni odnos. Samim tim im je i prestalo pravo na novčanu socijalnu pomoć”, dodaju u ovoj instituciji.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

Korisnici novčane socijalne pomoći su jedna od teže zapošljivih grupa ljudi

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da korisnici materijalne socijalne pomoći mogu da budu radno angažovani samo ako su radno sposobni.

“Filijala za zapošljavanje Zrenjanin sa Centrom za socijalni rad ima sklopljen Protokol o saradnji. Na osnovu Protokola postupamo u radu sa ovom kategorijom nezaposlenih. Od početka 2019. do sada Centar nam je uputio 21 lice. Kada korisnici materijalne socijalne pomoći dođu sa uputom Centra za socijalni rad, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći prolaze proceduru kao i drugi nezaposleni. Kod svog savetnika za zapošljavanje prolaze savetodavni intervju, sklapaju individualni plan zapošljavanja, te savetnik predlaže mere: obuke, neku od aktivnih mera zapošljavanja ili posredovanje. Posreduje se po aktuelnim prijavama potrebe za zapošljavanjem”, objašnjavaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći su jedna od teže zapošljivih grupa na tržištu rada.

“Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2019. godinu, koji sadrži objedinjeni pregled ciljeva i prioriteta politike zapošljavanja, teže zapošljive grupe ljudi su:

 • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama
 • mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama
 • stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
 • Romi
 • osobe sa invaliditetom
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
 • dugoročno nezaposleni
 • žrtve porodičnog nasilja

Nezaposleni iz teže zapošljivih kategorija – konkretno radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći – imaju prioritet pri uključivanju u neke od aktivnih mera zapošljavanja”, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Aktivne mere zapošljavanja

“Program novo zapošljavanje predstavlja program dodele subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Subvencije se dodeljuju isključivo za zapošljavanje nezaposlenih iz teže zapošljivih kategorija”, objašnjavaju u ovoj instituciji.

“Kod programa javni radovi poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u ukupnom broju nezaposlenih lica uključenih u program javnih radova ima najmanje 70% nezaposlenih lica po pojedinačnoj prijavi, koja pripadaju sledećim kategorijama: radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, lica koja posao traže duže od 18 meseci. Do sada smo imali dva konkursa: Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom”, navode u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Korisnici novčane socijalne pomoći se radno angažuju na poslovima za koje imaju kvalifikacije

Korisnici materijalne socijalne pomoći se angažuju na poslovima u skladu sa njihovim zanimanjem, sposobnostima, veštinama, radnim iskustvom…

“Konkursi za aktivne mere raspisuju se obično februara, pa je u prolećnom periodu veća mogućnost za uključivanje u radni odnos. Kada je reč o posredovanju – posreduje se tokom godine prema iskazanim zahtevima poslodavaca. Radno angažovanje traje u zavisnosti od angažmana. Ako su se korisnici materijlne socijalne pomoći zaposlili uz posredovanje, radni odnos traje onoliko koliko predviđa ugovor o radu (radni odnos na određeno; na neodređeno vreme). S druge strane ako su uključeni u aktivne mere, angažman na javnim radovima traje četiri meseca . Ukoliko su zaposleni uz subvenciju za novo zapošljavanje, ugovorna obaveza za poslodavca traje jednu godinu”, dodaju u ovoj instituciji.

“Bilo je zapošljavanja i  i putem posredovanja. Taj podatak ne možemo statistički posebno da iskažemo, jer se za korisnike novčane socijalne pomoći posreduje kao za ostale nezaposlene na evidenciji. U okviru savetodavnog razgovora sa savetnikom za zapošljavanje, radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći se predočavaju mogućnosti posredovanja i ponuda aktivnih mera. Na taj način motivišu se za radno angažovanje. Za ponudu za radno angažovanje korisnici se opredeljuju u zavisnosti od toga da li ispunjavaju uslove, da li imaju traženo zanimanje, veštine, radno iskustvo…”, objašnajvaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Resorno Ministarstvo donosi rešenje o novčanoj socijalnoj pomoći dva puta godišnje – u aprilu i oktobru. Iznos novčane socijlane pomoći se određuje za nosioca prava, odraslog člana porodice i decu do 18 godina. Za pojedinca ona iznosi 8.508 dinara. Za odraslog člana porodice to je 4.254 dinara, a za decu do 18 godina 2.552 dinara. Novčana socijalna pomoć se može priznati za najviše šest članova porodice.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
 • Divider

 • Divider
Na vrh