I love Zrenjanin portal

 • Basicline
 • Univer export
 • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Poziv za prijem civilnih lica za rad u Vojsci Srbije

Javni konkurs za prijem civilnih lica za rad u Vojsci Srbije u Vojnu poštu Zrenjanin – Komanda za razvoj Banatske brigade – , uskoro će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, u sledećem broju lista Odbrana, kao i na internet stranici Ministarstva odbrane – www.mod.gov.rs.

Konkurs će biti otvoren za sledeća radna mesta u mestu službovanja Zrenjanin sa sledećim uslovima:

 • Građevinski stolar KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za građevinskog stolara ili stolara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog stolara ili stolara;
 • Građevinski bravar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za građevinskog bravara ili bravara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog bravara ili bravara;
 • Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike smer elektromehaničar za motorna vozila i vozačka dozvola C kategorije;
 • Kuvar – vođa smene, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike, smer za kuvara;
 • Moler – farbar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike, smer za molera – farbara;
 • Zidar – fasader VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike, smer za zidara – fasadera;
 • Upravnik servisa termoenergetike, S1S, jedan izvršilac; – viša mašinska škola smer termoenergetski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP;
 • Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, dva izvršioca; – – škola za KV radnike smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP;
 • Vozač, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike i vozačka dozvola C, D i E kategorije;
 • Kuvar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za kuvara ili srednja škola 3. stepen smer za kuvara;

 

PerSu marketi

USLOVI KONKURSA:

– da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije
– da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojci Srbije
– da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela zbog kojeg se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci
– da imaju odgovarajuću stručni spremu za radno mesto za koje konkurišu

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

PO OBJAVLJIVANJU OGLASA NAČIN KONKURISANJA JE SLEDEĆI:

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži ime, srednje ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati treba da dostave:

– kraću biografiju
– uverenje o državljanstvu (original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod notara – ne stariji od šest meseci)
– dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena u sudu ili opštini ili kod notara)
– overena fotokopija radne knjižice
– fotokopija lične karte ili očitavanje elektronske lične karte.

Kandidati u prijavi moraju da navedu za koje formacijsko mesto konkurišu. Prijave u kojima nije navedeno za koje formacijsko mesto kandidat konkuriše neće se razmatrati od strane Konkursne komisije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u obavezi su da za svako mesto dostave molbu sa dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava za prijem u službu će biti 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Kandidati prijave sa dokumentacijom treba da dostave Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za javni konkurs”, i najbolje je to učiniti preporučenom pošiljkom.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Oskar Koso, telefon 021/4835-723 i 066/8701-041.

Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, biće organizovano psihološko testiranje.

Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa i uđu u uži izbor za prijem, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera.

Sva lica koja budu primljena na službu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu.

Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
 • Divider

 • Divider
Na vrh