I love Zrenjanin

  • Centar Lux
  • Aviv park Zrenjanin
  • Kuća zdravlja
Najnovije vesti

NSZ: Broj nezaposlenih u 2015. smanjen za 3,5 odsto

Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu u 2015. godini uspešno je relizovala sve predviđene ciljeve i zadatke.

filijala-zrenjanin2

Prema rečima direktorke filijale Tatjane Mijatović, jedan od najvažnijih ciljeva odnosi se na podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija u koju spadaju mlada lica do 30 godina, lica preko 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici socijalne novčane pomoći, pa je tako u mere aktivne politike zapošljavanja od ukupnog broja tih nezaposlenih lica uključeno 93,56 %. U najvećem procentu su bili uključeni mladi do 30 godina, u ukupnom iznosu od 44%.

Dobar učinak zrenjaninske filijale bio je očigledan i na terenu pri obilasku poslodavaca, te je tako od planiranih 704 obilazaka ostvareno čak 819 obilazaka i kontakata sa poslodavcima na teritoriji Srednjobanatskog okruga, čemu je doprinela i lokalna samouprava Zrenjanina privlačenjem domaćih i stranih investitora, naročito otvaranjem Aviv parka.

PerSu marketi

Na prošlogodišnjem Sajmu zapošljavanja radnu sbagu je tražilo 26 poslodavaca, oglašeno je 194 slobodnih radnih mesta, a nakon „roka realizacije“ od šest meseci, pokazalo se da je zaposleno 321 lice.

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

filijala-zrenjanin

– Kako smo bili aktivni na terenu, tako je iznačajan broj lica dolazio ovde. U Klubu za traženje posla obuku je uspešno završilo 161 lice, od tog boja je 31 lice zaposleno. Motivaciono-akcionu obuku za nekvalifiovana i niskokvalifikovana lica uspešno je završilo 475 lica, a nakon obuke zaposlilo se njih 113. Savetnici za zapošljavanje su sa nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji NSZ obavili preko 24.000 individualnih razgovora, a sačinjeno je i oko 21.000 individualnih planova. Profesionalnu orijentaciju ili informisanje o uslovima za razvoj karijere koristilo je 150 lica, i to su uglavnom učenici osmog razreda osnovnih škola i učenici završnih razreda srednjih škola, rekla je Mijatović novinarima.

U prošloj godini sredstva za samozapošljavanje dobilo je 138 lica, od toga dva lica romske nacionalnosti i pet osoba sa invaliditetom. Program novog zapošljavanja koristilo je 148 lica, u program stručne prakse je bilo uključeno 76 lica, a funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih je koristilo 70 lica. U javne radove je bilo uključeno 325 lica.

Tokom 2015. godine pet poslodavaca je iskazalo viškove zaposlenih. Od toga, tri su iskazala viškove na osnovu Zakona o radu, i kod njih je ukupno bilo 2815 radnika na neodređeno,od kojih su 75 lica proglasili kao viškove. Na osnovu odluke vlade Srbije o smanjenju broja zaposlenih, i od ukupno 28 zaposlenih, 10 je proglašeno viškom. Jedan poslodavac, zrenjaninski Žitoprodukt, nije relaizovao problem rešavanja viškova i fabrika je otišla u stečaj.

filijala-zrenjanin1

-Kada je reč o zapošljavanju, poslodavci su tokom 2015. godine tražili usluge posredovanja za 1841 slobodno radno mesto. Filijala Zrenjanin je po ovim zahtevima uputila oko 8400 lica na razgovor kod poslodavaca. Sa evidencije NSZ ukupno je zaposleno 6343 lica, a ukupno zapošljavanje u 2015. godini je bilo 14.653 lica, i taj broj predstavlja svaku prijavu na obavezno socijalno osiguranje po osnovu zasnivanju radnog odnosa. Broj lica na evidenciji nezaposlenih u odnosu na 2014. godinu smanjen je za oko 3,5%. Zaposlenost je povećana za oko 1,5%, rekla je Tatjana Mijatović.

Najvažniji podatak je svakako broj nezaposlenih te je na kraju godine Grad Zrenjanin imao oko 7700 nezaposlenih, Sečanj 1857, Žitište 2126, Nova Crnja 1720 i Novi Bečej 2739 lica. U 2014. u Gradu Zrenjaninu taj broj je bio oko 8500 hiljada.

AKTIVNOSTI U 2016.

-U prostorijama Filijale zazapošljavanje u Zrenjaninu u 2016. godini biće otvoren Centar za informisanje i profesionalno savetovanje kakav trenutno imaju svega tri ili četiri filijale u Srbiji, ističe Mijatović. -Nacionalna služba je u 2015. Nacionalna služba u saradnji sa lokalnim samoupravama Žitište, Nova Crnja i Novi Bečej, preko IPA projekata finansira Klubove za traženje posla u te tri opštine i postavljanje jedne samouslužne radne stanice u Žitištu.

Nacionalna služba za zapošljavanje je 17. februara raspisala nove konkurse za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i programe za osobe sa invaliditetom, programe za stručnu praksu, a to je uradila i pokrajinska vlada, te se sada očekuju prijave nezaposlenih lica.

Ove godine planirana su dva sajma zapošljavanja – jedan u Zrenjaninu 21. aprila i drugi u Novom Bečeju.

 

  • Divider

  • Divider
Na vrh