I love Zrenjanin portal

  • AD POLET
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

NSZ: Aktuelni konkursi i javni pozivi za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala u Zrenjaninu, podsetila je zainteresovane da su određeni javni pozivi i konkursi i dalje aktivni, te da ističu 29. novembra, odnosno do 31. decembra za osobe sa invaliditetom.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji NSZ. Za zapošljavanje na području Grada Zrenjanina subvencija iznosi 150.000 dinara (subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je 180.000 dinara). Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja.

Program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje (najmanje 240 ESPB), radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, uz zasnivanje radnog odnosa. Program se realizuje isključivo kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa najduže do 12 meseci – refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 30.000,00 dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 12 meseci. Poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu najmanje 6 meseci nakon isteka perioda finansiranja.

I Taxi Zrenjanin

Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem takođe se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do 6 meseci, a realizuje se kroz dva modaliteta. Po prvom, zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa. Drugi modalitet predviđa zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, a poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 6 meseci i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 6 meseci, odnosno ukupno 12 meseci. Obaveza poslodavca je da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka finansiranja.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja odnosi se na program sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Namenjen je nezaposlenim licima bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, kao i licima iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ duže od 18 meseci – sa najmanje srednjim obrazovanjem, bez obzira na vrstu stečenog obrazovanja i radno iskustvo. Program se realizuje u dva modaliteta: zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme ukupno taje 6 meseci, a zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme taje ukupno 12 meseci. NSZ refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000,00 dinara ( i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 3 ili 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

Javni pozivi za podršku zapošljavanju OSI su javni pozivi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, i za refundaciju troškova podrške osobama sa invalididtetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima (kroz dva modaliteta: prilagođavanja radnog mesta i radna asistencija). Program subvencije zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva omogućuje da poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ostvari pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci, a njen iznos je u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
Picerija Aquarius
Halo Taxi Zrenjanin
  • Divider

  • Divider
Na vrh