I love Zrenjanin portal

  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Nova mreža škola ne znači zatvaranje objekata i gubitak posla za zaposlene

Tokom leta Školska uprava i škole na selu u Srednjem Banatu imaće puno posla. Od 1. septembra počinje da važi nova mreža škola koja podrazumeva racionalizaciju. Još kada je počelo da se govori o novinama u organizaciji škola, ideja je naišla na negodovanje prosvetnih sindikata. Takođe, odluka je izazvala i zabtinutost roditelja čija deca idu u škole koje, po planu, postaju izdvojena odeljenja. Šta podrazumeva nova mreža škola i ima li razloga da zaposleni i roditelji strepe od početka 2019/20. školske godine, pitali smo Snežanu Oluški Vlačić, rukovodioca Školske uprave u Zrenjaninu.

Odluka Minstarstva prosvete o racionalizaciji škola u Srbiji odjeknula je u javnosti. Izazvala je različite reakcije kako zaposlenih, tako i roditelja dece koja pohađaju škole na selu. U Zrenjaninu su mogle da se čuju glasine da se pojedine škole zatvaraju, te da je neizvesno šta će biti sa zaposlenima. Pričalo se i da se ne zna u koje će škole deca iz Lukićeva, Ečke, Belog Blata, Orlovata, Botoša, Knićanina i još nekih sela od 1. septembra ići…

O novoj mreži škola pričalo se i na Savetu MZ Botoš koji je, čak i uputio gradonačelniku Zrenjanina dopis kojim traži objašnjenje o tome koji su kriterijumi gledani kada se donosila odluka da se škole iz ovog sela i iz Orlovata pripoje školi u Tomaševcu. U dopisu su naveli da škola u Botošu ima najviše đaka, da ima modernu i najnoviju salu za fizičko, da je najbolje opremljena i da ima znatno više dece koja u narednim godinama treba da krenu u prvi razred.

Fordomanija

Nova mreža škola predviđena je u čitavoj Srbiji

Zbog svega što se u javnosti moglo čuti o ovoj temi, a kako bismo saznali šta racionalizacija zaista podrazumeva, portal I love Zrenjanin se obratio načelnici Školske uprave Snežani Oluški Vlačić.

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

„Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola. U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dala je rok svim jedinicama lokalne samouprave da oforme radne grupe za izrade Elaborata o novim, optimalnim mrežama škola“, kaže Oluški Vlačić.

„Broj i prostorni raspored osnovnih škola, prema vrsti i strukturi, uređuje se aktom o mreži javnih osnovnih škola. Akt o mreži javnih osnovnih škola obuhvata ustanove u svom sedištu i van sedišta, odnosno u drugom objektu, organizovanjem izdvojenog odeljenja ustanove, u skladu sa zakonom. Akt o mreži javnih osnovnih škola, uvažavajući principe jednakog prava i dostupnosti, efikasnosti i efektivnosti, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, u skladu sa geografskim, demografskim, kulturnim, ekonomskim, ekološkom i drugim karakteristikama“, stoji u Uredbi.

Kriterijumi za izradu akta o mreži osnovnih škola

Akt o mreži javnih osnovnih škola donosi se na osnovu sledećih kriterijuma:

Jednako pravo i dostupnost i potpun obuhvat osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem svih učenika bez diskriminacije i segregacije po bilo kom osnovu.

Dostupnost programa osnovnog obrazovanja odraslih, u skladu sa iskazanim potrebama za obrazovanjem odraslih.

Postizanje obrazovno-vaspitnih ciljeva, optimalnim korišćenjem raspoloživih resursa.

Najmanje jedna javna osnovna škola u jedinici lokalne samouprave.

Definisano područje škole od strane jedinice lokalne samouprave sa kojeg se upisuju učenici, u skladu sa zakonom.

Javna osnovna škola može biti osnovana kao posebna ustanova, za najmanje 480 učenika ili 16 odeljenja.

Javna osnovna škola može biti osnovana i za manje od 480 učenika, ako na udaljenosti do dva kilometra ne postoji druga osnovna škola (osim u jedinicama lokalne samouprave koje imaju status grada).

Javna osnovna škola može biti osnovana i za manje od 480 učenika, ukoliko se u njoj nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, na jeziku i pismu nacionalne manjine i na srpskom i ako na udaljenosti do dva kilometra ne postoji druga škola.

Uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama, kao i njihovog Ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Nova mreža škola određena je Elaboratom lokalnih samouprava

Nova mreža škola određena je Elaboratom koji je donela lokalna samouprava, a koji sadrži razvojni plan mreže izrađen na osnovu trenda prirodnog priraštaja dece i učenika, kao i migracionih kretanja u jedinici lokalne samouprave. Za predškolske uprave on se radi na period od 5 godina, a za osnovne škole na period od četiri tj. osam godina.

Elaborat sadrži podatke o:

Ukupnom broju stanovnika, broju i uzrastu dece, odnosno učenika na određenom području koje je definisano od strane jedinice lokalne samouprave, područje škole.

Specifičnostima i veličini terena, veličini naselja, postojanju podstandardnih naselja, međusobnoj udaljenosti i saobraćajnoj povezanosti naseljenih mesta, kao i specifičnostima brdsko-planinskih i prigraničnih područja.

Nivou ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave.

Specifičnostima lokalne tradicije, nacionalno mešovitim područjima i područjima naseljenim nacionalnim manjinama i nivou razvijenosti ustanova kulture i sporta.

Racionalizacija škola

I love Zrenjanin: Koje će sve škole i na koji način biti obuhvaćene racionalizacijom?

Snežana Oluški Vlačić: Novom mrežom škola biće obuhvaćene sve škole na teritorije cele Srbije, sa malim brojem odeljenja i učenika, koji nisu u skladu sa gore pomenutom Uredbom. Školska uprava Zrenjanin je jedna od pet školskih uprava sa najvećim brojem škola koje imaju manje od 16 odeljenja. To nije u skladu sa Uredbom o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola. Prva faza priprema i rada na racionalizaciji otpočela je pre godinu dana. Do kraja maja 2018. predloge novih mreža dostavili su Kikinda, Zrenjanin, Kovin, Sečanj i Plandište. Plan je bio da se sa prvim izmenama otpočne već od septembra školske 2018/19. godine, ali  je bio prekratak rok za usvajanje odluka o novim mrežama škola na svim nivoima (Skupština, Nacionalni saveti, Pokrajinski sekretarijat, Ministarstvo prosvete).

Naša ŠU je teritorijalno najveća u Srbiji i obuhvata sve škole i predškolske ustanove u Banatu. Svih 19 lokalnih samouprava je završilo Elaborate i odluke o mrežama škola i predškolskih ustanova. Kao član svih 19 radnih grupa, trudila sam se da savetodavno delujem i pomažem da predstavnici lokalnih samouprava planiraju u skladu sa Uredbom. Pomagala sam i u izradi dokumenata. Nacionalni saveti nacionalnih manjina (Mađara, Rumuna i Slovaka) su dali svoja mišljenja. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je dao saglasnost na sve nove mreže u Vojvodini.

Spisak škola u Srednjem Banatu koje postaju izdvojena odeljenja

I love Zrenjanin: Koliko škola u Srednjem Banatu će obuhvatiti nova mreža škola?

Snežana Oluški Vlačić: U Srednjem Banatu 15 škola će izgubiti status pravnog lica.

–              U Žitištu ostaju 3 matične škole.

–              U Sečnju ostaju 3 matične škole. Škole u Boki, Konaku, Neuzini, Sutjesci i Krajišniku gube status pravnih lica i postaju izdvojena odeljenja.

–              U Novom Bečeju ostaju 4 matične škole. Škola u Bočaru će postati izdvojeno odeljenje škole u Novom Miloševu.

–              U Novoj Crnji ostaju 4 matične škole. Škola u Vojvoda Stepi gubi status pravnog lica i pripaja se školi u Aleksandrovu.

              U Zrenjaninu  će 8 škola izgubiti status pravnog lica i postati  izdvojena odeljenja. Škole u Orlovatu i Botošu pripajaju se školi u Tomaševcu. Škole u Lazarevu i Banatskom Despotovcu se pripajaju školi u Kleku. Škola u Knićaninu postaje izdvojeno odeljenje škole u Perlezu. Škola u Stajićevu postaje matična škola za škole u Belom Blatu i Lukićevu. Škola u Farkaždinu se pripaja školi u Čenti.

Nova mreža škola ne znači da se školske zgrade zatvaraju

I love Zrenjanin: Kako će se ova racionalizacija odraziti na učenike tih škola? Ostaju li oni u svojim dosadašnjim školama tj. školskim zgradama ili će morati da putuju u druga mesta? Ima li razloga za brigu roditelja?

Snežana Oluški Vlačić: Sve školske zgrade ostaju u funkciji, što znači da će učenici i dalje pohađati nastavu u svom mestu. Čak izdvojena odeljenja mogu da zadrže prvobitne nazive koje su imali kao pravna lica. Bez razloga se diže panika, jer škola jeste i ostaće centar seoskih kulturnih i sportskih dešavanja.

Zaposleni nemaju razloga da strahuju da će ostati bez posla

I love Zrenjanin: Kako će nova mreža škola uticati na zaposlene u tim školama? Seoske škole nemaju veliki broj đaka, pa je i obim poslova stručnih saradnika poput psihologa, pedagoga i nenastavnog kadrara kao što su zaposleni u pravnoj i računovodstvenoj službi ili pomoćno osoblje poput tetkica i domara manji nego u školama sa većim brojem učenika. Hoće li svi oni i dalje biti zaposleni i na koji način? Šta će biti sa nastavnim osobljem, treba li tu očekivati promene?

Snežana Oluški Vlačić: Ono što je  evidentno je da će se smanjiti broj direktora, a povećati broj pomoćnika direktora. Broj šefova računovodstva i pravnika se neće drastično smanjivati. Spajanjem dve škole njihov broj se neće menjati. Samo spajanjem 3 škole, 0,5 pravnika, odnosno šefova računovodstva ostaje neraspoređeno. Međutim, s obzirom na to da imamo upražnjena radna mesta u drugim školama, svi neraspoređeni radnici će odmah biti preuzeti.

Broj nastavnog osoblja se neće menjati, kao ni broj radnika na održavanju školskih zgrada. Broj domara i radnika na održavanju higijene se određuje na osnovu kvadrature školskih zgrada.

Mi ovo vidimo, pre svega, kao administrativnu optimizaciju i racionalizaciju.

Nema mnogo razloga za zabrinutost, ali će tokom leta biti mnogo posla za škole i lokalne samouprave, kako bismo završili procedure u skladu sa postavljenim rokovima. Nova mreža škola stupa na snagu u septembru školske 2019/20. godine.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
Picerija Aquarius
Halo Taxi Zrenjanin
Diksi Picerija
  • Divider

  • Divider
Na vrh