I love Zrenjanin portal

  • Basicline
  • 3D gradjevinska kuca
  • Harmonija Zrenjanin
Vesti Zrenjanin

Nova mreža škola ne znači zatvaranje objekata i gubitak posla za zaposlene

Tokom leta Školska uprava i škole na selu u Srednjem Banatu imaće puno posla. Od 1. septembra počinje da važi nova mreža škola koja podrazumeva racionalizaciju. Još kada je počelo da se govori o novinama u organizaciji škola, ideja je naišla na negodovanje prosvetnih sindikata. Takođe, odluka je izazvala i zabtinutost roditelja čija deca idu u škole koje, po planu, postaju izdvojena odeljenja. Šta podrazumeva nova mreža škola i ima li razloga da zaposleni i roditelji strepe od početka 2019/20. školske godine, pitali smo Snežanu Oluški Vlačić, rukovodioca Školske uprave u Zrenjaninu.

Odluka Minstarstva prosvete o racionalizaciji škola u Srbiji odjeknula je u javnosti. Izazvala je različite reakcije kako zaposlenih, tako i roditelja dece koja pohađaju škole na selu. U Zrenjaninu su mogle da se čuju glasine da se pojedine škole zatvaraju, te da je neizvesno šta će biti sa zaposlenima. Pričalo se i da se ne zna u koje će škole deca iz Lukićeva, Ečke, Belog Blata, Orlovata, Botoša, Knićanina i još nekih sela od 1. septembra ići…

O novoj mreži škola pričalo se i na Savetu MZ Botoš koji je, čak i uputio gradonačelniku Zrenjanina dopis kojim traži objašnjenje o tome koji su kriterijumi gledani kada se donosila odluka da se škole iz ovog sela i iz Orlovata pripoje školi u Tomaševcu. U dopisu su naveli da škola u Botošu ima najviše đaka, da ima modernu i najnoviju salu za fizičko, da je najbolje opremljena i da ima znatno više dece koja u narednim godinama treba da krenu u prvi razred.

PerSu marketi

Nova mreža škola predviđena je u čitavoj Srbiji

Zbog svega što se u javnosti moglo čuti o ovoj temi, a kako bismo saznali šta racionalizacija zaista podrazumeva, portal I love Zrenjanin se obratio načelnici Školske uprave Snežani Oluški Vlačić.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

„Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola. U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dala je rok svim jedinicama lokalne samouprave da oforme radne grupe za izrade Elaborata o novim, optimalnim mrežama škola“, kaže Oluški Vlačić.

„Broj i prostorni raspored osnovnih škola, prema vrsti i strukturi, uređuje se aktom o mreži javnih osnovnih škola. Akt o mreži javnih osnovnih škola obuhvata ustanove u svom sedištu i van sedišta, odnosno u drugom objektu, organizovanjem izdvojenog odeljenja ustanove, u skladu sa zakonom. Akt o mreži javnih osnovnih škola, uvažavajući principe jednakog prava i dostupnosti, efikasnosti i efektivnosti, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, u skladu sa geografskim, demografskim, kulturnim, ekonomskim, ekološkom i drugim karakteristikama“, stoji u Uredbi.

Kriterijumi za izradu akta o mreži osnovnih škola

Akt o mreži javnih osnovnih škola donosi se na osnovu sledećih kriterijuma:

Jednako pravo i dostupnost i potpun obuhvat osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem svih učenika bez diskriminacije i segregacije po bilo kom osnovu.

Dostupnost programa osnovnog obrazovanja odraslih, u skladu sa iskazanim potrebama za obrazovanjem odraslih.

Postizanje obrazovno-vaspitnih ciljeva, optimalnim korišćenjem raspoloživih resursa.

Najmanje jedna javna osnovna škola u jedinici lokalne samouprave.

Definisano područje škole od strane jedinice lokalne samouprave sa kojeg se upisuju učenici, u skladu sa zakonom.

Javna osnovna škola može biti osnovana kao posebna ustanova, za najmanje 480 učenika ili 16 odeljenja.

Javna osnovna škola može biti osnovana i za manje od 480 učenika, ako na udaljenosti do dva kilometra ne postoji druga osnovna škola (osim u jedinicama lokalne samouprave koje imaju status grada).

Javna osnovna škola može biti osnovana i za manje od 480 učenika, ukoliko se u njoj nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, na jeziku i pismu nacionalne manjine i na srpskom i ako na udaljenosti do dva kilometra ne postoji druga škola.

Uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama, kao i njihovog Ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Nova mreža škola određena je Elaboratom lokalnih samouprava

Nova mreža škola određena je Elaboratom koji je donela lokalna samouprava, a koji sadrži razvojni plan mreže izrađen na osnovu trenda prirodnog priraštaja dece i učenika, kao i migracionih kretanja u jedinici lokalne samouprave. Za predškolske uprave on se radi na period od 5 godina, a za osnovne škole na period od četiri tj. osam godina.

Elaborat sadrži podatke o:

Ukupnom broju stanovnika, broju i uzrastu dece, odnosno učenika na određenom području koje je definisano od strane jedinice lokalne samouprave, područje škole.

Specifičnostima i veličini terena, veličini naselja, postojanju podstandardnih naselja, međusobnoj udaljenosti i saobraćajnoj povezanosti naseljenih mesta, kao i specifičnostima brdsko-planinskih i prigraničnih područja.

Nivou ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave.

Specifičnostima lokalne tradicije, nacionalno mešovitim područjima i područjima naseljenim nacionalnim manjinama i nivou razvijenosti ustanova kulture i sporta.

Racionalizacija škola

I love Zrenjanin: Koje će sve škole i na koji način biti obuhvaćene racionalizacijom?

Snežana Oluški Vlačić: Novom mrežom škola biće obuhvaćene sve škole na teritorije cele Srbije, sa malim brojem odeljenja i učenika, koji nisu u skladu sa gore pomenutom Uredbom. Školska uprava Zrenjanin je jedna od pet školskih uprava sa najvećim brojem škola koje imaju manje od 16 odeljenja. To nije u skladu sa Uredbom o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola. Prva faza priprema i rada na racionalizaciji otpočela je pre godinu dana. Do kraja maja 2018. predloge novih mreža dostavili su Kikinda, Zrenjanin, Kovin, Sečanj i Plandište. Plan je bio da se sa prvim izmenama otpočne već od septembra školske 2018/19. godine, ali  je bio prekratak rok za usvajanje odluka o novim mrežama škola na svim nivoima (Skupština, Nacionalni saveti, Pokrajinski sekretarijat, Ministarstvo prosvete).

Naša ŠU je teritorijalno najveća u Srbiji i obuhvata sve škole i predškolske ustanove u Banatu. Svih 19 lokalnih samouprava je završilo Elaborate i odluke o mrežama škola i predškolskih ustanova. Kao član svih 19 radnih grupa, trudila sam se da savetodavno delujem i pomažem da predstavnici lokalnih samouprava planiraju u skladu sa Uredbom. Pomagala sam i u izradi dokumenata. Nacionalni saveti nacionalnih manjina (Mađara, Rumuna i Slovaka) su dali svoja mišljenja. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je dao saglasnost na sve nove mreže u Vojvodini.

Spisak škola u Srednjem Banatu koje postaju izdvojena odeljenja

I love Zrenjanin: Koliko škola u Srednjem Banatu će obuhvatiti nova mreža škola?

Snežana Oluški Vlačić: U Srednjem Banatu 15 škola će izgubiti status pravnog lica.

–              U Žitištu ostaju 3 matične škole.

–              U Sečnju ostaju 3 matične škole. Škole u Boki, Konaku, Neuzini, Sutjesci i Krajišniku gube status pravnih lica i postaju izdvojena odeljenja.

–              U Novom Bečeju ostaju 4 matične škole. Škola u Bočaru će postati izdvojeno odeljenje škole u Novom Miloševu.

–              U Novoj Crnji ostaju 4 matične škole. Škola u Vojvoda Stepi gubi status pravnog lica i pripaja se školi u Aleksandrovu.

              U Zrenjaninu  će 8 škola izgubiti status pravnog lica i postati  izdvojena odeljenja. Škole u Orlovatu i Botošu pripajaju se školi u Tomaševcu. Škole u Lazarevu i Banatskom Despotovcu se pripajaju školi u Kleku. Škola u Knićaninu postaje izdvojeno odeljenje škole u Perlezu. Škola u Stajićevu postaje matična škola za škole u Belom Blatu i Lukićevu. Škola u Farkaždinu se pripaja školi u Čenti.

Nova mreža škola ne znači da se školske zgrade zatvaraju

I love Zrenjanin: Kako će se ova racionalizacija odraziti na učenike tih škola? Ostaju li oni u svojim dosadašnjim školama tj. školskim zgradama ili će morati da putuju u druga mesta? Ima li razloga za brigu roditelja?

Snežana Oluški Vlačić: Sve školske zgrade ostaju u funkciji, što znači da će učenici i dalje pohađati nastavu u svom mestu. Čak izdvojena odeljenja mogu da zadrže prvobitne nazive koje su imali kao pravna lica. Bez razloga se diže panika, jer škola jeste i ostaće centar seoskih kulturnih i sportskih dešavanja.

Zaposleni nemaju razloga da strahuju da će ostati bez posla

I love Zrenjanin: Kako će nova mreža škola uticati na zaposlene u tim školama? Seoske škole nemaju veliki broj đaka, pa je i obim poslova stručnih saradnika poput psihologa, pedagoga i nenastavnog kadrara kao što su zaposleni u pravnoj i računovodstvenoj službi ili pomoćno osoblje poput tetkica i domara manji nego u školama sa većim brojem učenika. Hoće li svi oni i dalje biti zaposleni i na koji način? Šta će biti sa nastavnim osobljem, treba li tu očekivati promene?

Snežana Oluški Vlačić: Ono što je  evidentno je da će se smanjiti broj direktora, a povećati broj pomoćnika direktora. Broj šefova računovodstva i pravnika se neće drastično smanjivati. Spajanjem dve škole njihov broj se neće menjati. Samo spajanjem 3 škole, 0,5 pravnika, odnosno šefova računovodstva ostaje neraspoređeno. Međutim, s obzirom na to da imamo upražnjena radna mesta u drugim školama, svi neraspoređeni radnici će odmah biti preuzeti.

Broj nastavnog osoblja se neće menjati, kao ni broj radnika na održavanju školskih zgrada. Broj domara i radnika na održavanju higijene se određuje na osnovu kvadrature školskih zgrada.

Mi ovo vidimo, pre svega, kao administrativnu optimizaciju i racionalizaciju.

Nema mnogo razloga za zabrinutost, ali će tokom leta biti mnogo posla za škole i lokalne samouprave, kako bismo završili procedure u skladu sa postavljenim rokovima. Nova mreža škola stupa na snagu u septembru školske 2019/20. godine.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh