I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • Univer export
  • Kuća zdravlja
Vesti Zrenjanin

Raspisan konkurs – subvencije za samozapošljavanje i do 456.000 dinara

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je 28. aprila javne pozive za programe samozapošljavanja, novog zapošljavanja i javnih radova za nezaposlene sa područja AP Vojvodine.

Javni poziv za program javni radovi oročen je do 15. maja, dok će javni pozivi za programe samozapošljavanje i novo zapošljavanje biti aktuelni do 28. maja 2017.

Informacije o javnim pozivima sva zainteresovana lica mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs

PerSu marketi

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenima u iznosu od 182.000 do 456.000 dinara. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruže, svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. Uslov za konkurisanje za ovaj program je da su nezaposleni prijavljeni na evidenciju NSZ i da su završili obuku za preduzetnike-početnike.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u iznosu od 183.000 do 202.000 dinara po nezaposlenom, dodeljuje se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih prijavljenih na evidenciju NSZ. Po javnom pozivu, poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencija.

Javni radovi, kao mera aktivne politike zapošljavanja za radno angažovanje nezaposlenih i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, realizovaće se u oblastima socijalno-humanitarnih delatnosti, održavanja javne infrastrukture, životne sredine i prirode i u oblasti kulturnih i turističkih delatnosti. Pravo učešća na javnom pozivu za javne radove imaju udruženja koja imaju status pravnog lica odnosno upisana su u Registar APR-a. Javni radovi realizovaće se u periodu do 4 meseca.

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
  • Park sala Zrenjanin
Na vrh