I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Kakve se zastave vijore na institucijama u gradu?

Brzi tempo života i opterećenost problemima, često nas okupira u toj meri da ne obraćamo pažnju na pojedine detalje pored kojih prolazimo. Među detaljima koji su prisutni svakodnevno jesu i zastave na institucijama u gradu, kojima se predstavlja Republika Srbija i kojima se izražava pripadnost ovoj zemlji. Zbog važnosti simbolike koje predstavljaju, njihov izgled je predviđen Zakonom o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije.

Ukoliko krenete u šetnju gradom, i proverite kakvo je stanje zastava na jarbolima, imaćete prilike da ugledate različita stanja i izdanja.

Kulturni centar

Muzička škola

PerSu marketi

Muzička škola

Narodno pozorište

Narodni muzej

Zgrada suda

OŠ „Vuk Karadžić“

Gradska kuća

Izdvajamo nekoliko članova pomenutog zakona, koji detaljnije objašnjavaju kakvog bi izgleda i stanja zastave trebale da budu.

Član 6.
Grb i zastava Republike Srbije ne smeju se upotreblјavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu, već se povlače iz upotrebe.

Član 28.
Narodna zastava stalno se vije na glavnom ulazu u zgradu Narodne skupštine i glavnom ulazu u zgrade organa pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javnih službi. Ako se u jednoj zgradi nalaze službene prostorije više organa pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javnih službi, vije se jedna zastava. Narodna zastava ističe se na biračkim mestima na dan izbora za organe pokrajinske autonomije i lokalne samouprave. Ako se izbori za državne organe i organe pokrajinske autonomije odnosno lokalne samouprave održavaju istovremeno, na biračkim mestima ističe se Državna zastava.

Član 42
Novčanom kaznom od 40.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako istakne zastavu ili grb Republike Srbije koji su oštećeni ili nepodobni za upotrebu (član 6. ovog zakona). Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara. Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako istakne zastavu ili grb Republike Srbije koji su oštećeni ili nepodobni za upotrebu (član 6. ovog zakona).

U javnosti međutim nije poznato da li stanje zastava koje se vijore, neko telo kontroliše. Na fotografijama koje smo zabeležili, može se jasno uočiti da se na pojedinim jarbolima nalaze prljave, rašivene, pa čak i iscepane zastave, ali i one kojima fale čitavi delovi.

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
  • Park sala Zrenjanin
Na vrh