I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • Aviv park Zrenjanin
  • Kuća zdravlja
Vesti Zrenjanin

Istorija Rimokatoličke crkve u Ečki (KRATAK FILM)

Velelepno zdanje Rimokatoličke crkve u Ečki jedno je od simbola tog multinacionalnog i multikulturalnog sela u neposrednoj blizini Zrenjanina.

Ovaj objekat se nalazi gotovo na samom putu i nemoguće je proći kroz selo a ne zagledati se u njegove gabarite i ostatke nekadašnjeg sjaja. Poslednjih godina o crkvi se stara Zrenjaninska biskupija. Nekadašnji biser imućne vlastele u Ečki danas predstavlja kopiju objekta kakav je nekada bio. Rimokatoličku crkvu izgradio je Sigismund Lazar 1864. gоdinе, o čemu svedoči i podatak na mermenoj tabli iznad zapadnog ulaza.

Poslednjih godina vlaga nemilosrdno uništava izgled i vredna dela unutar crkve. Još uvek je pitanje da li će se njeno napredovanje zaustaviti.

I-Taxi

O Rimokatoličkoj crkvi, delu njene istorije, Francu Ferdinandu, neobičnom načinu na koji je crkva spašena od rušenja, razgovarali smo sa osnivačem Udruženja građana „Ečka 1439“, Ervinom Gazdagom koji je dobar deo monografije o Ečki, posvetio upravo ovom objektu.

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
  • Park sala Zrenjanin
Na vrh