I love Zrenjanin portal

  • Zr oglasi
  • Univer export
  • Harmonija Zrenjanin
Vesti Zrenjanin

Do kada ćemo plaćati parkiranje vozila na privremenim parkiralištima u Zrenjaninu?

U Zrenjaninu postoje dva privremena parkirališta na kojima se naplaćuje parking. To su parkirališta u Ulici Vuka Karadžića i u Ulici Milentija Popovića kod Saobraćajnog SUP-a. Građani neretko negoduju zbog toga što moraju da plate parkiranje na privremenim parkiralištima tj. na prostoru koji nije uređen i koji i ne izgleda kao parking. Nadležni priznaju da privremena parkirališta nemaju izgled i karakterisitke pravog parkinga i dodaju da je to zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa na parcelama koja se koriste kao parkrirališta zbog čega tu nije moguće izvođenje bilo kakvih radnji. Naš sugrađanin, arhitekta Bojan Graovac, odlučio je da krene u kampanju i borbu za uređenje prostora u Ulici Vuka Karadžića te je prijave za, kako kaže, nezakonitu naplatu parkiranja na pomenutoj adresi poslao Republičkoj komunalnoj inspekciji, Tržišnoj inspekciji, Gradskom veću, udruženju potrošača…

Bojan Graovac je od detinjstva, kaže, vezan za Ulicu Vuka Karadžića. Njegov deda je živeo u toj ulici. Zbog toga želi da se prostor koji se decenijama koristi kao privremeno parkiralište konačno trajno uredi.

I Taxi Zrenjanin

“Četrdeset dve godine gledam taj prostor. Gledao sam rušenje kuća u Kardžićevoj kao dete. Moj deda je živeo u toj ulici. Ne mogu više da trpim večitu privremenost. Učestovao sam u izradi konkursa kada se radilo uređenje centra i kada je uređena glavna ulica po projektu profesora Branislava Mitrovića. Promišljali smo kako bi bilo lepo da se na tom prostoru naprave ambijenti, zelene površine, proširi porta, pešačke zone, zaštita spomenika kulture starog jezgra Zrenjanina koje je pod zaštitom”, počinje priču naš sugrađanin Bojan Graovac, arhitekta.

“Bavim se arhitekturom u svim njenim vidovima. Imam široko znanje iz svih oblasti svoga posla tako da pružam sve usluge celovito na jednom mestu takozvano integralno projektovanje. Posedujem licence za odgovornog projektanta u oblasti arhitekture, inženjera za energetsku efikasnost, za odgovornog izvođača radova. Imam i licencu MUP-a za izradu Glavnih projekata zaštite od požara. Koordinator sam za bezbednost i zdravlje na radu u fazi projektovanja. Stalni sam sudski veštak iz oblasti arhitekture i specijalista sam za 3D vizuelizaciju arhitektonskih projekata”, dodaje naš sagovornik.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

Žalbe i prijave nadležnima zbog privremenog parkirališta u Ulici Vuka Karadžića

Na privremenom parkiralištu u Ulici Vuka Karadžića Graovcu je bila izdata posebna karta, jer nije platio parkiranje. Predviđeni iznos je platio, ali je odlučio da se ozbiljnije pozabavi ovim privremenim parkiralištem.

“Platio sam iznos, ali samo kako bih zaustavio proces prinudne naplate. Platio sam 600 dinara da mi ne mogu ništa. Ali sada planiram natenane da ih refundiram sa kamatom. Ne samo za sebe već i za sve koji su platili i sačuvali dokaz o tome jer je ovo nelegalna naplata. Moraće da nam vrate pare o trošku preduzeća ili grada kada pobedimo u ovom sporu. Pa makar i sudski, putem izvršitelja kojima su mi pretili. Na moju žalbu na rad preduzeća dobio sam skandalozan odgovor JKP Pijace i parkinzi”, kaže Graovac.

Naš sagovornik se povodom privremenog parkirališta u ulici Vuka Karadžića obratio i republičkoj Komunalnoj inspekciji, Tržišnoj inspekciji, Gradskom veću, udruženju potrošača. U svojoj prijavi je, objašnjava, detaljno naveo koji su zakoni, pravilnici, odluke prekršeni kada je reč o naplati parkiranja.

“Tržišna i komunalna inspekcija su nadležne. Usmeno sam pričao sa republičkim komunalnim inspektoratom. Zgražavali su se i čudili i rekli su mi da im pošaljem prijavu. Nemam još nikakav broj predmeta i potvrdu da će pokrenuti nešto. Obratio sam se udruženjima potrošača radi pokretanja postupka utvrđivanja povrede kolektivnih prava potrošača. Kad je više od 10 potrošača ugroženo istom aktivnošću pružaoca usluga to mora da podnese registrovano udruženje potrošača. Od njih još nemam odgovor. Tekst je duži pa dok pročitaju, razmisle…”, objašnjava naš sagovornik.

I status privremenog parkirališta u ulici Milentija Popovića treba rešiti

Isti postupak Graovac planira da pokrene i za parkiralište u ulici Milentija Popovića kod Saobraćajnog SUP-a.

“I tamo su mi naplatili kaznu jednom, jer jednostavno nisam video taj njihov znak. A pre toga se nije plaćalo. Ništa mi nije govorilo da je to sad parking koji se plaća jer sam stao u baru kad sam izašao iz kola. Ne bavim se aktivizmom u pravom smislu reči, ali ono što  me „potkači“ i lično zainteresuje, a tiče se javnog interesa i borbe za normalno društvo, te borbu protiv šunda, „pink kulture“, primitivizma i svega što mislim da će naškoditi našoj deci i kada nađem jasan pravni osnov onda se borim svim silama i znanjem da svojom stručnošću i matematičkom preciznošću pomognem ljudima koji se time bave da se ispoštuje makar ono što piše u Zakonu. Najčešće je slučaj da je u zakonu sve dosta dobro propisano, ali da se bahatošću nekih „oblika“ kako ih ja zovem potpuno to gazi”, kaže Graovac.

Predlog za uređenje prostora u Ulici Vuka Karadžića

Naš sagovornik, čak nudi i svoje viđenje rešenja i uređenja prostora u Ulici Vuka Karadžića.

“Ukidanje privremenih parkinga ili uređenje na zakonskim osnovama. Ja sam pre za ovu prvu varijantu za parking u Kardžićevoj i uređenje za namenu parka za decu, zona za odmor, atraktivnog prostora za relaksaciju. Mnogo putnika tu prolazi iz naseljnih mesta u okolini Zrenjanina. To je jedan od prilaza gradu.  Sada je ruglo, a tu svi koji prolaze kroz Zrenjanin moraju da prođu. Zar ne bi bilo lepše da se tim prostorom nagovesti i uvedu posetioci u centar grada. Da ne pričamo o podzemnoj garaži. To je ‘science fiction’ za nadležne, a u stvari ne bi trebalo da bude, samo kada bi neko dobro planirao i organizovao svoj posao. Ulaz u Ulicu Vuka Karadžića za vozila zbog neposredne druge raskrsnice Emila Gavila i magistrale, nije po propisima, tako da tu ne može da bude parking”, tvrdi naš sagovornik.

“Ima mnogo praznih prostora u gradu. Na primer, ogroman prazan prostor iza Pošte gde je nekada tekao Begej je dosta veći od samog trga. To je idealno mesto. Samo bi na dva mesta trebalo da se probije ulaz u sredinu tog bloka za vozila i posetoci bi bili u samom centru grada. Trebalo bi uraditi produženje pešačke zone na ovaj prostor kod Karadžićeve, skejt park, proširenje porte pravoslavne crkve, rekonstrukciju Karadžićeve ulice koja čeka 30 godina, kao što piše u planu generalne regulacije „Centar“  Zrenjanina. Parcela u Ulici Vuka Karadžića treba da se otkupi od Žitoprodukta i da se urade anketni urbanistički i arhitektonski konkursi. Da se kroz razna ponuđena rešenja ispita šta bi od urbanog javnog prostora bilo najbolje tu da se organizuje. Neka se organizuje i anketa među građanima. Tako se to radi u civilizovanim društvima”, zaključuje Bojan Graovac.

Naplata parkinga na privremenim parkiralištima je u skladu sa odlukom grada

Povodom navoda našeg sugrađanina Bojana Graovca vezano za, kako kaže, nezakonitu naplatu parkiranja u Ulici Vuka Karadžića obratili smo se JKP “Pijace i parkinzi” koje je nadležno za naplatu parkiranja.

“Naplata parkiranja u Ulici Vuka Karadžića se vrši na osnovu Odluke o parkiranju vozila (Službeni list grada Zrenjanina broj 5/17, 8/17 ispr. i 18/2019). JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin je osnovano od strane opštine Zrenjanin 2002. godine radi obavljanja komunalne delatnosti održavanja pijaca u gradu Zrenjaninu i pružanja usluga na njima i komunalne delatnosti održavanja parkinga u gradu Zrenjaninu i pružanja usluga na njima. Nakon toga, našem preduzeću je Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila (Službeni list optštine Zrenjanin broj 9/2002) na upravljanje predat, između ostalog i parking u Ulici Vuka Karadžića. Od tada vršimo naplatu parkiranja. Pre nas, na ovom prostoru je naplatu parkiranja vršilo JP “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina”. Obaveze JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin jesu uređenje i održavanje posebnih parkirališta, odnosno zatvorenih parkinga, sa kontrolisanim ulazom i izlazom vozila”, navode u JKP “Pijace i parkinzi”.

“Sama reč ‘privremeno’ parkiralište govori da se radi o parking prostoru privremenog karaktera koji je dodeljen našem preduzeću na korišćenje, a u svrhu kontrole naplate parkiranja, što je definisano Odlukom o parkiranju vozila grada Zrenjanina, kao i važećim cenovnikom”, dodaju u ovom preduzeću.

„Na privremenim parkiralištima nemoguće preduzimanje bilo kakvih radnji zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa“

I u JKP Pijace i parkinzi saglasni su da ovaj prostor treba urediti.

“U konkretnom slučaju radi se o površini koja ima više vlasnika te se do rešavanja imovinsko-pravnih odnosa ne mogu raditi bilo kakvi građevinski radovi na promeni namene zemljišta. Naše preduzeće se više puta obraćalo i Osnivaču i nadležnim organima Grada Zrenjanina, sa problemom uslova parkiranja na pomenutom parkingu, kao i Javnom pravobraniocu gde smo uvek nailazili na isti odgovor, odnosno, da “do rešenja imovinskog statusa pomenutog prostora nije moguće izvođenje bilo kakvih radova na samom zemljištu’. Što se tiče obeležavanja parkirališta u pomenutoj ulici, parkiralište poseduje odgovarajuću vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, propisanu Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Važno je napomenuti da je postavljanje i održavanje pomenute signalizacije u nadležnosti upravljača puta grada Zrenjanina”, navode u JKP Pijace i parkinzi.

Potvđeno nam je da se sugrađanin Bojan Graovac obraćao JKP “Pijace i parkinzi”.

“Bojan Graovac se našem preduzeću obratio žalbom sa zahtevom da se posebna parking karta koju je dobio zato što nije platio parkiranje stornira, jer nije zadovoljan pruženom uslugom. Kazna ne postoji. JKP Pijace i parkinzi nema zakonsku osnovu za kažnjavanje korisnika, već izdaje posebnu parking kartu kada korisnik parkirališta ne plati parkiranje, što je u skladu sa Odlukom o parkiraju vozila. Sve reklamacije (prigovori i žalbe) nezadovoljnih korisnika se evidentiraju i obrađuju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin, te se nakon sprovedenog postupka podnosioci reklamacija izveštavaju o donetoj odluci Komisije za reklamacije. U konkretnom slučaju sprovedena je redovna propisana procedura rešavanja reklamacija. A pomenutom gospodinu je prema ustaljenoj proceduri dostavljen Odgovor na reklamaciju sa obrazloženjem”, objašnjavaju u ovom preduzeću.

JKP “Pijace i parkinzi” takođe želi da se privremena parkirališta u gradu privedu nameni

I naš sugrađanin i nadležni u JKP “Pijace i parkinzi” saglasni su da privremena parkirališta treba što pre da izgube obeležje “privremeno”.

“Kada govorimo o planovima za pomenuti parking u Ulici Vuka Karadžića svakako je plan, kako našeg preduzeća, tako i grada Zrenjanina da se prostor privede nameni i da građanima na korišćenje uz svu prateću infrastrukturu koja je sastavni deo jednog parkirališta. Razlog više za naše insisitiranje na uređenju tog prostora je i njegova atraktivna lokacija, jer se jednim delom oslanja na gradsku magistralu, a drugim na sam centar grada. Te je zbog navedenog, veliki pritisak mirujućeg saobraćaja na pomenutoj lokaciji”, navode u JKP ”Pijace i parkinzi”.

“Što se tiče privremenog parkirališta u Ulici Milentija Popovića (kod Saobraćajnog MUP-a), organizovanjem kontrole i naplate parkiranja na toj lokaciji omogućilo se građanima koji dolaze radi regulisanja obaveza u PU Zrenjanin da nađu slobodno parking mesto. Opšte je poznato da je do tada taj prostor bio zarastao i prilično zapušten, a da mesta za parkiranje vozila nije bilo. Napomenuli bismo da se nakon uvođenja kontrole i naplate parkiranja prostor oslobodio i posao dostupan sugrađanima”, zaključuju u ovom preduzeću.

Ostaje pitanje koliko dugo će privremena parkirališta biti privremena i koji je rok za rešavanje nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Jer u praksi vidimo da to može da traje decenijama.

Deo fotografija ustupio Bojan Graovac

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh