I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • Univer export
  • Kuća zdravlja
Vesti Zrenjanin

Centar za žrtve seksualnog nasilja: Pomoć do sada potražilo 12 žena

ZrBizNet

U Centru za žrtve seksualnog nasilja od septembra 2016. godine, kada je osnovan u sklopu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“, pomoć je potražilo 12 žena. Nedavno su se stvorili uslovi da ovaj centar bude na jednom mestu, organizovan u dve namenske prostorije u zrenjaninskoj bolnici.

Otvaranje Centra otvorilo je mogućnost žrtvama da, u slučaju pretrpljenog nasilja, pored policije, mogu da se obrate i direktno odlaskom u bolnicu.

Centar su danas u društvu v.d. direktorke bolnice Ivane Tešić, dr Milice Poučki i Radoslave Aralice iz Zrenjaninskog edukativnog centra (ZEC), posetile Biljana Delić ispred Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Danica Todorov, ekspertkinja angažovana na ovom projektu.

PerSu marketi

-Zrenjaninska bolnica je u septembru prošle godine potpisala sporazum sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo o osnivanju Centra za žrtve seksualnog nasilja. Cilj je svih nas koji smo uključeni u projekat jeste da se obezbede unapređene i nove usluge za žrtve seksualnog nasilja. Bolnica je osnovala Centar koji se nalazi u zgradi nove bolnice, obezbeđene su dve prostorije. Jedna predstavlja ginekološku ordinaciju za medicinski pregled žrtve, a druga je namenjena pružanju usluga drugih zdravstvenih radnika, odnosno razgovoru žrtve sa savetnicom za psihosocijalnu podršku, sa policijom, i voditeljem slučaja Centra za socijalni rad, pojasnila je na početku susreta dr Ivana Tešić, Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“.

Zrenjaninski Centar je jedan od ukupno sedam Centara za žrtve seksualnog nasilja otvorenih u bolnicama na teritoriji Vojvodine, i pokriva ceo Srednjobanatski okrug. Centri su otvoreni u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo „Zaustavi-zaštiti-pomozi“. Realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem građanki i građana – Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Prvi centri otvoreni su u Zrenjaninu i u Novom Sadu 2016., a projekat će trajati do 2019. godine.

Sredstvima koja su namenjena Zrenjaninu opremljene su prostorije Centra, dok je jedan deo sredstava bio izdvojen za edukaciju zdravstvenih radnika u cilju adekvatnog postupanja sa žrtvama seksualnog nasilja. U bolnici je prilikom osnivanja Centra formirna i radna grupa.

– Radnu grupu smo formirali odmah po otvaranju centra. U prošloj godini smo imali osam slučajeva, a u ovoj godini četiri slučaja. Reč je o ženskim osobama starijim od 15 godina, jer upravo projekat podrazumeva obradu podataka od te starosne dobi. U radnoj grupi, pored lekara ginekologa, psihijatra, hirurga, i medicinskih tehničara, odnosno sestara, učestvuju i pravnik i socijalni radnik bolnice, kaže dr Milica Poučki, rukovodilac Radne grupe. Ona je pojasnila da radna grupa postupa po utvrđenom internom protokolu koji definiše postupak rada sa žrvom od momenta kada dođe u bolnicu.

Biljana Delić iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo kaže da javnost treba da zna jeste otvaranje mogućnosti da žrtvemogu da se, pored policiji, obrate i direktno bolnici. Svaka žena ili devojka, žrtva seksualnog nasilja, može da zatraži pomoć i pozivanjem besplatnog broja 0800/101010.

Ekspertkinja Danica Todorov podsetila je da su pre osnivanja centra žrtve obično u pratnji policije završavale na pregledu u bolnici i u vrlo osetljivom trenutku, onda kada proživljavaju jednu od najtežih trauma u životu, prolazile neprijatnu proceduru.

– Menjamo onu praksu u kojoj žrtva zadovoljava neke naše potrebe da obavimo nadležnosti i proceduru. Novi način rada podrazumeva da je žrtva u sedištu pažnje i da svi mi koji učestvujemo u njenoj zaštiti polazimo od toga koje su njane potrebe, da razumemo da je ona u tom osetljivom trenutku veoma izložena. Od toga kako institucije postupaju, zavisi da li će one biti sekundarano viktimizovane. Dakle, suština je da žrtva kroz sistem prođe sa što manje novih trauma. Promena je i to što one mogu da dođu same, a ne u pratnji policije, rekla je Todorov i napomenula da Centru mogu da se obrate i one žene koje su u akutnoj, svežoj traumi, kao i one koje su zlostavljanje doživele pre određenog vremena. Centar će im obezbediti psihosocijalnu podršku i pravne savete.

Psihosocijalnu podršku pružaju socijalne radnice iz nevladinih organizacija. U našem gradu su to savetnice Zrenjaninskog edukativnog centra (ZEC).

-Savetnica je osoba od poverenja koja sa ženom prolazi kroz čitavu proceduru, kroz institucije i mehanizme zaštite koji su joj na raspolagaju. Ona je pre svega tu da pruži psihološku podršku u trenucima kada žena prolazi kroz jednu od najtežih trauma koje može da iskusi i da joj da informacije o svemu. To je veoma važno jer žene imaju strah od toga šta posle sledi i čemu će sve biti izložena. Ženi je potrebno da prihvati svoje telesne i emotivne reakcije na ono što joj se desilo, i tu je uloga savtenice veoma važna. Mi smo tu da osnažimo ženu ili devojku, da se fukisramo na njene snage koje njoj mogu pomoći da prevaziđe traumu, rekla je Radoslava Aralica, koordinatorka za Zrenjanin.

Tokom susreta je istaknuto i da je bilo mlađih žrtvi, ukupno četiri njih ispod 15 godina od početka rada Centra. Njima je pružena pomoć, ali one ne ulaze u obradu podataka ovog projekta.

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
Na vrh