I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

Centar za socijalni rad čeka licencu za uslugu „produženo stanovanje“

ZrBizNet

Jedan broj žena žrtava porodičnog nasilja i partnerskih odnosa, nakon prijave policiji, uključivanja tužilaštva i Centra za socijalni rad, biva smešten u sigurnu kuću. Korisnice sigurne kuće imaju pravo boravka šest meseci, što često nije dovoljno za osnaživanje, ostvarivnje ekonomske nezavisnosti i povratak u društvene strukture.

Kako bi se ovoj ranjivoj kategoriji žena pomoglo, Centar za socijalni rad Zrenjanin poneo je nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, zahtev za licenciranje usluge „produženog stanovanja“. Ovom uslugom, jednom broju korisnica, i nakon izlaska iz sigurne kuće, bilo bi omogućeno jednogodišnje stanovanje u jednom od stambenih objekata.

-Evidentno ja da je broj registrovanih slučajeva porodičnog nasilja povećan, jer je u 2016. godini prijavljeno 226 slučaja, a do oktobra 2017. godine, imamo 463 evidentirana slučaja. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da li je nasilje u porastu, ili su se žrtve koje to ranije nisu činile, ohrabrile i počele da prijavljuju zlostavljanje. Zadatak Centra za socijalni rad je da im pruži zaštitu, i da im omogući smeštaj u sigurnoj kući. Često vremenski period njihovog boravka u tom objektu nije dovoljan za uspostavljanje nominalnih vrednosti života nakon odlaska iz centra. Centar za socijalni rad je podneo zahtev za licenciranje usluge „produženog stanovanja“, kojom bi se omogućio smeštaj korisnicama koje izlaze iz prihvatilišta, i proces je u toku. Grad je za tu svrhu dodelio dvosoban stan u koji bi se mogle smestiti dve žene sa decom, a za koje je utvrđen prestanak rizika susreta sa prestupnikom. Period njihovog boravka u ovom stanu bio bi godinu dana. Pravilnikom će biti tačno utvrđeni uslovi, koji bi trebali biti ispunjeni, da bi se moglo ostvariti pravo na korišćenje ove usluge, izjavila je vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Zrenjanin, Olivera Lisica.

olivera lisica

I Taxi Zrenjanin

Na povećanje broja prijava nasilja ohrabrujuće je uticao i novi Zakon o sprečavanu nasilja u porodici. Pored multisektorske saradnje policije, tužilaštva, Centra za socijalni rad, zdrvstvenih i ostalih ustanova, Zrenjanin nema kvalitetno bračno savetovalište koje bi, po mišljenju stručnih lica, bilo od velike koristi.

Od 2009. godine kada je sigurna kuća u Zrenjaninu otvorena, pruženo je utočište i pomoć brojnim ženama i deci ne samo iz okoline, već iz cele Srbije.

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
Na vrh