I love Zrenjanin portal

  • Zr oglasi
  • 3D gradjevinska kuca
  • Harmonija Zrenjanin
Vesti Zrenjanin

Besplatno psihološko savetovalište posećuje sve više sugrađana

Pre nešto više od godinu i po dana u Zrenjaninu je otvoreno besplatno psihološko savetovalište sa ciljem da stručnjaci pomognu svima kojima je pomoć u rešavanju problema, dilema i nedoumica potrebna. Iskustvo zaposlenih pokazuje da se sve više sugrađana odlučuje da zatraži podršku i pomoć psiholga i psihoterapeuta. Tokom prošle godine kroz ovo savetovalište je prošlo 134 ljudi. Od početka godine do sada za pomoć se obratilo 100 sugrađana. Treba imati u vidu činjenicu da tokom vanrednog stanja savetovalište nije radilo u punom kapacitetu. Ko i zbog čega najčešće koristi usluge zaposlenih u psihološkom savetovalištu, da li će se produžiti radno vreme savetovališta i kada je najbolje zatražiti pomoć stručnjaka pitali smo Slobodana Puvalića, stručnog radnika u Savetovalištu, master psihologa i psihoterapeuta.

Od kada postoji besplatno psihološko savetovalište u Zrenjaninu i zbog čega je ono formirano?

Slobodan Puvalić: Besplatno psihološko savetovalište u Zrenjaninu postoji od septembra 2018. godine. Ono je osnovano pri Centru za socijalni rad grada Zrenjanina, a osnivač je lokalna samouprava. Od januara 2020. godine se nalazi pri Centru za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most. Savetovalište je formirano sa ciljem pružanja savetodavno-terapijskih i socio-edukativnih usluga. Ove usluge podrazumevaju pre svega pružanje psihološkog oblika pomoći osobama koje imaju potrebu za time, kao i za one za koje se proceni da im je ta vrsta pomoći potrebna. Usluge se, takođe, realizuju i kroz preventivne programe – kroz održavanje predavanja i radionica.

I Taxi Zrenjanin

Ko je sve zaposlen u savetovalištu?

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

Slobodan Puvalić: U Savetovalištu su trenutno zaposlena tri stručna radnika – psiholozi i psihoterapeuti. Od 13.7.2020. godine našem stručnom timu će se pridružiti još jedan psiholog, s obzirom na postojanje potrebe za ovim vidom pomoći.

Besplatno psihološko savetovalište je otvoreno za sve koji žele da reše svoje probleme

Ko može da se obrati za pomoć u savetovalištu?

Slobodan Puvalić: U Savetovalište se mogu javiti svi građani sa teritorije opštine grada Zrenjanina koji prepoznaju probleme psihološke prirode kod sebe i koji bi želeli na njima da rade. Konkretno, to bi podrazumevalo rad sa pojedincima, parovima, bračnim partnerima, kao i sa porodicama. Ne postoje ograničenja vezana za to ko može da koristi usluge psihološkog savetovališta. Građani mogu da se jave i ukoliko su im potrebni saveti ili konsultacije. Tačnije, mogu da se jave i ako problem još nije nastupio, jer time utiču na preveniranje istog.

Da li građani koriste usluge stručnjaka?

Slobodan Puvalić: Građani koriste stručnu psihološku pomoć i sve su slobodniji po tom pitanju. U odnosu na sam početak, 2018. godinu, pa do danas primetan je značajan porast poziva koje dobijamo od građana. S obzirom na to da imamo intenzivnu saradnju sa Centrom za socijalni rad grada Zrenjanina, jedan deo korisnika naših usluga bivaju upućeni od strane Centra. Drugi deo čine građani koji se samoinicijativno obraćaju za pomoć.

Ko se najčešće obraća za pomoć?

Slobodan Puvalić: Za pomoć se najčešće obraćaju sredovečne osobe, ženskog pola. Međutim, važno je istaći da nam dolaze i tinejdžeri, adolescenti, mladi, kao i starija lica (65+) oba pola. Svaka razvojna dob sa sobom nosi određene izazove, odnosno krize. Njih je lakše proći sa stručnim licem, naročito u onim slučajevima kada izostane adekvatna podrška od strane okoline.

Slobodan Puvalić

Šta najčešće muči Zrenjanince?

Zbog čega se Zrenjaninci najčešće obraćaju za pomoć stručnjacima zaposlenim u savetovalištu? Koji problemi ih najčešće muče?

Slobodan Puvalić: Građani se najčešće obraćaju zbog nezadovoljavajućih porodičnih, a pre svega bračnih odnosa, gde se komunikacija izdvaja kao najdominantniji problem. Eskalacija narušenih porodičnih odnosa je nasilje u porodici. Tada se orijentišemo na rad sa žrtvama nasilja, koje neretko pate od posttraumatskog stresnog poremećaja.

S obzirom na aktuelna dešavanja vezana za pandemiju korona virusa, primetan je i broj poziva onih koji su uznemireni, uplašeni i zabrinuti povodom celokupne situacije te im je potrebna pomoć u prilagođavanju.

Nadalje, građani nam se često javljaju i zbog želje da ojačaju sopstvene roditeljske kompetencije u cilju razvijanja adekvatnijih veština roditeljevanja.

Od osoba koje imaju neki od kliničkih entiteta, najčešće nam se javljaju klijenti sa dijagnozama iz anksioznog i depresivnog spektra poremećaja.

Nikako ne treba zanemariti ni činjenicu da postoje i klijenti koji žele da pospeše veštine komunikacije, asertivnijeg izražavanja, strukturiranja sopstvenog vremena, klijenti koji su karijerno usmereni, te žele da unaprede svoje poslovne performanse. Ovo posebno naglašavamo jer je za adekvatno mentalno zdravlje i funkcionisanje značajno i bavljenje temama koje utiču na podizanje kvaliteta života. Čini se da se kod ljudi stvorio utisak da se kod psihologa ide isključivo ako imate neki od mentalnih poremećaja. To može doprineti formiranju/učvršćivanju predrasuda o struci čiji je opseg rada mnogo širi od navedenog.

Ljudi se sve lakše odlučuju da zatraže pomoć stručnjaka

Koliko je ljudi do sada koristilo usluge stručnjaka u ovom savetovalištu?

Slobodan Puvalić: U 2019. godini broj klijenata je iznosio 134. Tokom 2020. godine broj klijenata koji nam se do sada obratio je 100, s tim što je važno napomenuti da tokom vanrednog stanja nismo radili u punom kapacitetu. Brojke govore u prilog navedenom, a to je da je prisutan veći broj poziva.

Šta pokazuje iskustvo – da li su ljudi postali otvoreniji za ove usluge ili i dalje imamo pojavu da je potražiti savet i pomoć stručnjaka sramota?

Slobodan Puvalić: Iskustvo je pokazalo da ljudi jesu postali otvoreniji po pitanju traženja psihološko-savetodavnog i psihoterapijskog rada. Zasluga na tome je veća medijska posvećenost različitim pitanjima koja se tiču mentalnog zdravlja, dok je sa druge strane destigmatizaciji doprinelo i to što su ljudi postali otvoreniji da pričaju o sopstvenim iskustvima vezano za traženje stručne pomoći. Ovakav trend je naročito primetan u većim gradovima. S obzirom na to da su naše usluge potpuno besplatne i dostupne svakome, smatramo da je to dodatna prednost koja olakšava ljudima da se odluče da potraže pomoć.

Međutim, i dalje postoji značajan broj osoba koji zazire od odlaska kod psihologa. Kako zbog stigmatizacije, tako i autostigmatizacije. Ljudi često doživljavaju odlazak kod psihologa kao znak da su „ludi“, te da sa njima nešto nije u redu, da su slabići… To je često odraz ukorenjenih društvenih stavova kojima se vrši pritisak na pojedince. Ovo je samo jedna u nizu predrasuda koja prati ovu profesiju. Potražiti pomoć je znak snage i želja da se sebi pomogne.

Probleme treba seći u korenu

 Zbog čega je važno da se za rešenje problema na vreme potraži pomoć?

Slobodan Puvalić: Ukoliko se neko odluči da ne potraži pomoć povećava se rizik komplikacija problema ili tegoba. Takođe, previđa se mogućnost da se neki problem sagleda iz više uglova, ili da se iskoriste drugačije strategije rešavanja. Na ovaj način osoba iskrivljuje sliku o sebi i sopstvenoj adekvatnosti, što se na misaonom planu ispoljava na sledeći način: „Ništa ne uradim kako treba“, „Ne umem da se nosim sa problemima“, „Manje sam vredan“, „Drugi su krivi za moje probleme“… Pojedini ljudi su skloni da u takvim slučajevima doživljavaju sopstvene probleme kao nerešive (gubitak nade), što može imati vrlo ozbiljne posledice, pa čak i do stepena suicida.

Ovo pitanje za sobom nužno povlači i pitanje kada neko treba da se obrati za pomoć. Odgovor je onda kada kontinuirani napori osobe da reši određeni problem ne dovedu do željenog ishoda. Ukoliko niste sigurni da li da se javite ili razmišljate o tome, svakako je dobar trenutak – ne možete pogrešiti.

Psiholško savetovalište je dostupno svima onoliko koliko je potrebno

Da li je ograničen broj poseta psihološkom savetovalištu ili su stručnjaci dostupni koliko je nekom potrebno?

Slobodan Puvalić: Broj susreta u Savetovalištu nije ograničen, tako da građani mogu dolaziti onoliko koliko žele. Seanse se održavaju uglavnom jedanput nedeljno u trajanju od sat vremena. Princip rada je  baziran na dobrovoljnosti, što je vrlo bitan elemenat u radu, jer uglavnom ukazuje na to da je osoba prepoznala sopstveni problem, kao i da je motivisana za rešavanje istog. Izuzetak od ovoga je slučaj kada klijenti budu upućeni od strane Centra za socijalni rad, ukoliko im je izrečena mera preventivnog ili korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, kao i ukoliko su u pitanju maloletna lica koja imaju pojačan nadzor organa starateljstva. Ove mere su uglavnom ograničenog vremenskog trajanja. Međutim, ukoliko osoba želi može da nastavi da dolazi i nakon isteka izrečenih mera.

Gde se nalazi savetovalište i koje mu je radno vreme?

Slobodan Puvalić: Savetovalište se nalazi na adresi Gimnazijska 25, G2/2 (Pink tržni centar). Radno vreme je od 7-15h.

U planu je da savetovalište počne da radi i popodne kako bi korisnicima bilo dostupno tokom čitavog dana. Kada će biti uvedena i druga smena?

Slobodan Puvalić: Planiran je i popodnevni rad od 13.7.2020. godine, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni putem našeg sajta i FB stranice.

Kakvi su još planovi za psihološko savetovalište u narednom periodu?

Slobodan Puvalić: U planu je radioničarski rad sa starijim razredima osnovnih škola, kao i sa srednjim školama na različite teme primerene njihovom uzrastu i interesovanjima. Nadalje, planirano je organizovanje grupnih psihoterapisjkih tretmana za žrtve nasilja, kao i za maloletne učinioce krivičnih dela. Po potrebi će biti organizovan grupni rad i za druge populacije. Dodatno, želimo da pokrenemo i online savetovanje kako bismo naše usluge učinili dostupnim i onima koji možda nisu u mogućnosti da dođu lično.

Psihološko savetovalište – kontakt

Slobodan Puvalić: KONTAKT TELEFON: 064/ 64 88 101

E-MAIL ADRESA: savetovaliste@centarmostzr.rs

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh