I love Zrenjanin portal

  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Najnovije vesti

Aktuelni konkursi za zapošljavanje i samozapošljavanje

1. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

Program je namenjen poslodavcima iz privatnog sektora. Omogućeno je učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji NSZ nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Obuka se može realizovati u periodu do 3 meseca, a poslodavac je obavezan da zaposli na neodređeno vreme lica koja su sa uspehom završila obuku.

2. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Program je namenjen nezaposlenima bez kvalifikacije, radi sticanja znanja i veština za rad, obavljanjem konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Program podrazumeva: osposobljavanje nezaposlenog tokom 6 meseci, a zatim zadržavanje lica u radnom odnosu još najmanje 6 meseci. Lice je tokom osposobljavanja zaposleno kod poslodavca, a neto mesečna zarada mu je 23.000,00 dinara.

3. Javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa, u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština

Program je namenjen nezaposlenima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem, koji nisu sticali praktična znanja i veštine u zanimanju ili su ih sticali u periodu kraćem od 6 meseci. Stručna praksa omogućuje sticanje posebnih praktičnih znanja i veština nezaposlenog za rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa, i traje 6 meseci.

4. Javni poziv za realizaciju programa, Stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

U stručnu praksu uključuju se lica radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa, uz uplaćene doprinose za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti za lice na stručnoj praksi . Stručna praksa traje najduže 12 meseci, a lica na stručnoj praksi dobijaju novčanu naknadu, zavisno od stepena stručne spreme.

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.
I Taxi Zrenjanin

5. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći

Program omogućuje poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, da koriste subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih korisnika socijalne pomoći, koji se nalaze na evidenciji NSZ. Subvencija podrazumeva: refundaciju dela zarade poslodavcu u iznosu od 10.000,00 dinara po licu na mesečnom nivou, u trajanju od 12 meseci, a zatim, obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu najmanje još 12 meseci nakon isteka period za koji je ostvareno pravo na subvenciju.

6. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju NSZ, a koja su iz kategorije teže zapošljivih (mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, pripadnici romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom OSI). Iznos subvencije je 150.000 (180.000 za OSI) dinara po licu za lica sa područja opštine Zrenjanin ; 200.000 dinara za opštine Novi Bečej, Žitište, Nova Crnja i Sečanj (240.000 za OSI). Poslodavac zaključuje ugovor o radu sa nezaposlenim na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca. Poslodavac ima obavezu da uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

7. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje, u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, odobrava se za novoregistrovane delatnosti. Lice koje registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje dužno je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci, redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

8. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje, u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, za nezaposlene romske nacionalnosti, odobrava se za novoregistrovane delatnosti. Lice koje registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje dužno je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci, redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.

9. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, za programe:

a) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija. Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebna stručna podrška na radnom mestu, može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu podršku, a najduže 12 meseci.

i/ili b) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta. Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta, može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta, u skladu sa mogućnostima i potrebama osoba sa invaliditetom. Visina refundacija iznosi do 300.000 dinara po osobi sa invaliditetom.

10. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci. Subvencija je u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje , ali ne više od iznosa minimalne zarade.

zrenjanin

Rok za podnošenje zahteva sa biznis-planom za program za samozapošljavanje i program za samozapošljavanje za nezaposlene romske nacionalnosti je 30.06.2015.g. Ostali javni pozivi aktuelni su do utroška sredstava. Sve informacije o navedenim konkursima mogu se dobiti u Filijali za zapošljavanje Zrenjanin.

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh