I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • Univer export
  • Kuća zdravlja
Najnovije vesti

Aktivni konkursi za samozapošljavanje

Nezaposlena lica zainteresovana za pokretanje sopstvenog posla trenutno mogu da konkurišu na dva konkursa – jedan koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, i drugi koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

filijala-zrenjanin

Konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ)

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjanje spostvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje
dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje, u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci. Poslednji rok za podnošenje prijava je 18. april 2016. godine.

Više informacija OVDE 

PerSu marketi

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine. Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ, i da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije. Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica – mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica i lica iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Više informacija OVDE 

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
Na vrh