I love Zrenjanin

  • Centar Lux
  • Univer export
  • Kuća zdravlja
Knjigovodstvo K9

Zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo?

Ministarstvo poljoprivrede je 2004. godine pokrenulo postupak registracije poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji čime je u značajnoj meri uveden rad u tu oblast.

Cilj registracije poljoprivrednih gazdinstava prevashodno je bio da Ministarstvo prepozna korisnike agrarnog budžeta, da evidentira broj poljoprivrednih gazdinstava, strukturu proizvodnje i kapacitete, kako bi između ostalog moglo da podsticajima pomogne unapređenjenje poljoprivredne proizvodnje i oživljavanje sela.

poljoprivredno-gazdinstvo

U Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu da se upišu fizička lica – poljoprivrednici, preduzetnici, kao i pravna lica.

U poseti agenciji „Knjigovodstvo K9“ saznajemo na koji se način odvija upis i šta je sve potrebno pripremiti od dokumentacije.

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

-Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz budžeta Republike Srbije i to u današnje vreme jeste najrealnija motivacija poljoprivrednicima da budu deo jednog sistema. Upis je dobrovoljan, besplatan i nije vezan za rok, može se izvršiti tokom cele godine. U periodu od 1. marta do 30. aprila svake godine vrši se i obnova registracije, prilikom čega se prijavljuju sve nastale promene, a obavezno promena setvenih kultura na prijavljenim površinama i struktura i broj životinja u gazdinstvu, kaže za portal I love Zrenjanin jedna od vlasnica agencije Sanja Tanacković.

KOJE SE DOMAĆINSTVO MOŽE REGISTROVATI KAO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredno društvo, zemljoradnička zadruga, drugo pravno ili fizičko lice, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome lice iz 1. stava ovog člana obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.), odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati i dr.).

Zahtev za upis podnosi se na nekoliko obrazaca koje može obezbediti i knjigovodstvena agencija. Pored popunjavanja obrazaca, potrebno je dostaviti i

1) podaci o članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) izjava članova domaćinstva da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. U slučaju da je član maloletno lice, izjavu potpisuje roditelj, odnosno zakonski staratelj;
3) podaci o zemljišnom fondu i biljnim kulturama;
4) podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju;
5) izjava vlasnika i zakupca kojom određuje člana domaćinstva koji će biti upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, dok će davalac izjave biti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
6) izjava člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva da prihvata da bude upisan u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
7) ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje poljoprivrednog gazdinstva;
8) izjava nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.

Osim toga, potrebno je priložiti ličnu kartu (fotokopiju i original na uvid), izvod iz katastra, overen ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje, lične karte članova domaćinstva koji su prijavljeni na istom prebivalištu i koji su dali izjave da su članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji ce se usmeravati sredstva podsticaja, kredita i slično.

U ovoj knjigovodstvenoj agenciji kažu da se dokumentacija za pravno lice koje se upisuje u registar, razlikuje.

knjigovodstvo-k9-zrenjanin1

Registracijom poljoprivrednog gazdinstva, nosilac poljoprivrednog gazdinstva stiče pravo da podnese zahtev za dobijanje podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji (regrese, subvencije, premije, kredite i sl.), koje svake godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, propisuje Vlada Republike Srbije, kroz uredbe. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava su direktni korisnici budžeta, jer se sredstva, koja im pripadaju, direktno uplaćuju na njihove račune kod poslovnih banaka.

– Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo. Poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar kao komercijalna, bez obzira na to da li imaju samo dve krave i daju mleko u otkup ili imaju čitavu farmu moraju da vode poslovne knjige. Ova nova obaveza propisana je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i vazi od 01.01.2014.-e godine. Ukoliko poljoprivrednik zeli da koristi subvencije mora se uhvatiti u kostac sa papirologijom. Naravno, ni jedan poljoprivrednik to ne voli i mnogo vise voli i bolje se oseca baveci se onim sto najbolje zna, a papirologiju ostavlja onima kojima je to struka – agencijama. Poljoprivredna gazdinstva pored redovnih poslova koja se tiču proizvodnje na gazdinstvu moraju voditi računa i o poštovanju zakonskih propisa. Neinformisanost i neznanje ne oslobadjaju od odgovornosti, navode u agenciji „Knjigovodstvo K9“ u Zrenjaninu.

KO IMA OBAVEZU VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA ?

1. Fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva koja nisu u sistemu PDV-a nisu u obavezi da vode poslovne knjige i nisu dužna da plaćaju porez na dohodak građana. Navedena kategorija fizičkih lica dakle, nije poreski obveznik sa aspekta poreza na dohodak građana,ali ima obavezu plaćanja doprinosa za penzijsko invalidsko i zdravstvstveno osiguranje, pod uslovom da ima prijavu na osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

2. Fizičko lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo stiče status preduzetnika i ima obavezu vodjenja poslovnih knjiga :
– Ako se nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva opredelio da ima svojstvo preduzetnika podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu
– Ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo obveznik poreza na dodatu vrednost

– Obveznici poreza na dodatu vrednost su ona poljoprivredna gazdinstva čiji je promet od prihoda ostvarenih prodajom poljoprivrednih proizvoda i usluga prelazi 8.000.000 dinara u prethodnih 12 meseci
Ukoliko očekujete da će Vas neko obavestiti ili kako, da se prijavite za PDV , treba da znate da se to neće desiti, i da ste isključivo Vi odgovorni za svoje poslovanje i u skladu sa tim obavezni da pratite zakonske propise. Poljoprivredna gazdinstva koja do sada nisu pratila svoje promete treba obavezno to da urade, kako bi proverila iznos svojih prihoda u poslednjih 12 meseci i ukoliko je to potrebno izvrše evidenciju svog gazdinstva u sistem PDV-a, zaključili su u ovoj agenciji.

Kako otvoriti firmu u samo 9 koraka, saznajte OVDE

Prostorije agencije za vođenje knjiga „Knjigovodsvo K9“ nalaze se na adresi Ive Lole Ribara 7A, a u periodu od 8,30 do 15 sati svi zainteresovani mogu doći i upoznati se sa radom nove agencije u gradu.

Sastanak se pre toga može i zakazati pozivanjem brojeva

023/582-870 I 063/526-727

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam sve vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh