I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • 3D gradjevinska kuca
  • Kuća zdravlja
Marketing Zrenjanin

FAM je pravi izbor

Fakultet za menadžment je nastao 2001. godine kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede.

FAM -

Fakultet predstavlja plod znanja, ljubavi i rada ljudi koji su izvan naše zemlje sticali iskustva.
Na polju menadžmenta i na polju edukacije za menadžment prevashodna uloga fakulteta jeste obrazovanje za budućnost.
Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva.


Naši svršeni studenti su sada zaposleni u rukovodećim strukturama mnogih kompanija, a naše diplome su priznate u celom svetu.
Ova činjenica nas drži u ubeđenju da spadamo u kategoriju najboljih fakulteta, a sigurni smo da smo baš mi lideri u obrazovanju za menadžment, medije i informatiku na ovim prostorima.
Naši ciljevi su da sa svojim studentima postignemo da:
• nauče kako se studira i stiču nova znanja;
• ovladaju određenim fondom aktuelnih znanja iz menadžmenta, medija i informatike;
• razviju pravilne stavove o privrednom, društvenom razvoju i značaju znanja;
• razviju veštinu rešavanja problema;
• da se razviju u emocionalno zrele ličnosti – buduće menadžere.

___________________________________________________________________________________
Fakultet za menadžment FAM postoji već 15 godina, a prošle godine je otvoreno i odeljenje u Zrenjaninu, kada je upisana i prva generacija studenata, na svim nivoima studija.
Upisani studenti uspešno završavaju prvu godinu studija i broj studenata na svim godinama je sve veći.
_____________________________________________________________________________________

UPIS
Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na osnovnim i master akademskim studijama.
Sada imate priliku da počnete ili nastavite Vaše školovanje i započnete uspešnu, poslovnu karijeru zahvaljujući akreditovanim studijama na FAM – u, Fakultetu za menadžment, odeljenje u Zrenjaninu.
Upis studenata je u toku!
Akreditovani studijski programi:
• Inženjerski menadžment
• Menadžment u medijima
• Menadžment u informacionim tehnologijama
• Master akademske studije (Strategijski menadžment)
Fakultet je akreditovan za ove smerove, dok je akreditacija za poslovnu ekonomiju u okviru osnovnih akademskih studija u toku. Na master studijama u procesu je akreditacija za ekološki menadžment i menadžment javnih nabavki.

 

FAM

STUDIJSKI PROGRAM – INŽENJERSKI MENADŽMENT

Studijski program Inženjerski menadžment je koncipiran tako da budućim menadžerima, kroz četvorogodišnje studije, obezbeđuje bazičan fond znanja iz oblasti inženjerskog menadžmenta koji obuhvata kako modele inženjerskih pristupa, tako i izbor različitih strategija podržanih jakom i pouzdanom informacionom osnovom, vezanom za oblast inženjerstva.
Program takođe podrazumeva sticanje kompetencija u oblastiplaniranja, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja segmentima preduzeća i preduzećima u celini. Studenti razvijaju kompetencije koje će popuniti prazninu u obrazovnim profilima koji nedostaju organizacijama u svim područjima delatnosti srpske privrede i društva. Program je fokusiran na razumevanje inženjerskih aktivnosti, kreiranje i primenu inženjerske strategije, kreiranje inženjerskih operacija i procesa i razumevanje široke odgovornosti inženjerskog menadžmenta.

FAM-menadzment u medijima

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U MEDIJIMA
Menadžment u medijima su četvorogodišnje, osnovne akademske studije. Ovaj studijski program spada u multidisciplinarne nauke, i sadrži sledeće oblasti:

– Menadžment i biznis;
– Kulturološke nauke i komunikologija;
– Dramske i audiovizuelne umetnosti;
– Informacione tehnologije, i
– Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa jeDiplomirani menadžer u medijima, što je ekvivalent za profesiju producenta u medijima.

Nastava je interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u medijskim i računarskim laboratorijama.
Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za upravljanje i organizaciju medijskih preduzeća i sistema, planiranje i realizaciju projekata u kulturi i medijima, usvajanje znanja iz oblasti masovnih komunikacija, kreativne digitalne medijske produkcije, komunikacije putem Interneta i društvenih mreža, upravljanje medijskim sadržajima.

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA
Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama predstavlja interdisciplinarne osnovne akademske studije. Interdisciplinarnost se ogleda u tome što su studije sačinjene od disciplina inženjerskog, menadžerskog i od disciplina informatičkog profila. Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata u oblasti inženjerskog menadžmenta i informacionih tehnologija radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja procesa upravljanja informacionim tehnologijama na principima inženjerstva i strateškog promišljanja.
Cilj programa je osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima

Veliko interesovanje maturanata iz Zrenjanina

Veliko interesovanje maturanata iz Zrenjanina

STUDIJSKI PROGRAM (MASTER STUDIJE) – STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Pravo da upišu master studije na F@M-u, imaju sva lica sa završenim osnovnim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, kao i lica koja su stekla najmanje 180 ESPB.
Studije traju dve godine, odnosno četiri semestra, nakon čega se stiče 120 ESPB bodova. Završene master studije omogućavaju dalje školovanje na doktorskim studijama tj. sticanje trećeg stepena visokog obrazovanja.
Nastava i vežbe se izvode na najsavremeniji način i uz upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija.

Nakon završenih master akademskih studija stiče se diploma visokog obrazovanja i akademski naziv Master –menadžer.

 

FAM DIPLOMA – PRIZNATA U CELOM SVETU
Priznavanje ispita i mogućnost prelaska sa drugih fakulteta i viših škola.
Konsultativna, vikend nastava i nastava na daljinu za zaposlene.
FAM Vam garantuje kvalitetno stručno obrazovanje, kao i stručnu praksu u realnim preduzećima.
“Naši studenti se osposobljavaju za obavljanje poslova u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, bankama, finansijskim organizacijama, sindikatima, medijima, turističkim kompanijama, državnoj, lokalnoj i poreskoj upravi, u zdravstvu, finansijskim i robnim berzama” – poručuju iz FAM – a.

PRIJEMNI ISPIT
Prijemni ispit je planiran krajem juna.

POSEBNE POVOLJNOSTI ZA PLAĆANJE
Studenti koji žele da pređu sa drugih fakulteta priznaju im se položeni ispiti i mogu nastaviti školovanje na FAM – u.

INFORMACIJE:
Koordinator odeljenja u Zrenjaninu :
Jasmina Bajić 069/2576288
E-mail: famzr.edu@gmail.com
Posetite naš sajt : www.famns.edu.rs
Posetite našu FB stranicu: www.facebook.com/FAMZrenjanin
Posetite nas: Poslovni Centar „Mala Varoš”, 1.sprat, Žitni trg BB
Instagram: https://www.instagram.com/fam.zrenjanin/?hl=en
NAUČI POSAO – UPIŠI FAM!

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
  • Park sala Zrenjanin
Na vrh