I love Zrenjanin

  • Home Interpoint
  • Aviv park Zrenjanin
  • Ultra Caffe
Aktuelno

Raspisani Javni pozivi za zapošljavanje i samozapošljavanje

Početkom avgusta Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je nekoliko javnioh poziva i konkursa koji pružaju šansu za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije ove službe, zapošljavanje, samozapošljavanje i organizovanje javnih radova za osobe sa invaliditetom, i samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti.

Aktuelno je osam javnih poziva i konkursa, a neki od njih ograničeni su do decembra 2014.

sluzba

1 . JAVNI KONKURS ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLJAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA

Programi su:

PerSu marketi

A) Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju podrške na radnom mestu – radna asistencija

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebna stručna podrška na radnom mestu, može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pružanju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu podršku, a najduže 12 meseci.

B) Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta, može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta, u skladu sa mogućnostima i potrebama osoba sa invaliditetom. Visina refundacija iznosi do 300.000 dinara po osobi sa invaliditetom. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1.12.2014.g

2 . JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U 2014. GODINI

Program namenjen osobama sa invaliditetom koje nemaju radnog iskustva u struci, i koje imaju srednje, više ili visoko obrazovanje. Stručna praksa podrazumeva
stručno osposobljavanje nezaposlene osobe za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita. Novčana pomoć koja se isplaćuje angažovanim nezaposlenim osobama sa invaliditetom, je u mesečnom iznosu od 12.000 – 20.000 dinara, prema stepenu stručne spreme. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 10.12.2014.g

3 . JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV POSLODAVCA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U 2014. GODINI

Program obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom podrazumeva učešće u finansiranju obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji NSZ nema nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa potrebnim znanjima i veštinama. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 01.12.2014.g

4 . JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U 2014. GODINI

Program je namenjen poslodavcima iz privatnog sektora, za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, koje se vode na evidenciji NSZ. Subvencija iznosi od 150.000-400.000 dinara po osobi, u zavisnosti od razvijenosti opštine u kojoj je sedište poslodavca ili u kojoj poslodavac ima registrovanu organizacionu jedinicu, i namenjena je za sve delatnosti osim sektora eksploatacije uglja. Konkurs je otvoren do utroška sredstava.

5 . JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZARADE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od
dana zasnivanja radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 5.12.2014.g

6 . JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI NA KOJIMA SE ANGAŽUJU OSOBE SA INVALIDITETOM

Javni radovi organizuju se radi zapošljavanja osoba sa invaliditetom u oblastima socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Javne radove sprovodi poslodavac-izvođač javnog rada, koga određuje NSZ, na osnovu javnog konkursa. Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju: organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja građana. Nezaposlene osobe sa invaliditetom angažuju se na period do šest meseci. Nacionalna služba za zapošljavanje kontroliše sprovođenje javnih radova, kao i redovnost isplate sredstava. Rok za podnošenje prijave za javne radove je 29.08.2014.godine.

7 . JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2014. GODINI

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji NSZ, i koja imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se odobrava za novoregistrovane delatnosti, a dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava za ove namene. Zainteresovani se mogu informisati u Filijali za zapošljavanje, u Odeljenju za programe zapošljavanja.

8 .  JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2014. GODINI

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima romske nacionalnosti koja se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Rok za podnošenje zahteva sa biznis-planom je 29.08.2014.godine.

Sve informacije, uslovi i rokovi konkurisanja dostupni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje nsz.gov.rs ili se mogu dobiti pozivanjem broja 023/519-801.

 

  • Divider

  • Divider
  • Daruši
Na vrh