I love Zrenjanin

  • Centar Lux
  • Univer export
  • agencija dane
Aktuelno

Praznik koga nema : Dan Republike

Nekadašnji Dan republike, 29. novembar poslednji put obeležen je 2001. godine kada smo se sećali godišnjice drugog zasedanja AVNOJ-a, 1943. godine.

Tog dana su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945.

sfrj

Svaka od bivših jugoslovenskih republika utvrdila je dan svoje države datumima koji su istorijski važni svakom od tih naroda ponaosob. Srbija je za svoj dan odredila 15. februar, praznik Sretenje, u znak sećanja na donošenje prvog Ustava moderne srpske države.

PerSu marketi
  • Divider

  • Divider
  • Daruši
Na vrh