I love Zrenjanin portal

  • Aviv park Zrenjanin
  • Pozorište Zrenjanin
Aktuelno

Pitali smo – kako do novog posla ?

Na evidenciji Filijale Zrenjanin, na području Srednjobanatskog okruga, na kraju jula nalazilo se 16.855 lice, od toga čega u Zrenjaninu 8.317.

U poseti zrenjaninskoj filijali, potražili smo sve raspoložive mere koje jednom licu mogu pomoći da se ponovo zaposli, od momenta kada je ostalo bez radnog mesta.

nezaposleni

-Težnja je da vreme provedeno na evidenciji ne bude vreme čekanja na posao, nego period posvećen jačanju ljudskih potencijala kroz obuke, kurseve, radionice, putem programa edukacije, motivacije, aktivacije, podrške, a za poslodavce, putem formi animiranja i podsticaja, sve sa ciljem povećanja zapošljivosti, kažu u zrenjaninskoj filijali.

I Taxi Zrenjanin

INDIVIDUALNI RAZGOVOR SA SAVETNIKOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

Prvi susret klijenta sa NSZ je individualizovan – nakon uvođenja u evidenciju, klijent prolazi kod savetnika kroz postupak „profilisanja“, kao tehnike za utvrđivanje šansi nezaposlenog na tržištu rada, a zatim se sa njim sklapa individualni plan zapošljavanja (IPZ), kao instrument kojim se predviđa set mera i postupaka koji bi, prema procenjenom nivou zapošljivosti, trebalo da vode zaposlenju.

-U svim daljim aktivnostima NSZ, programima i merama u koje se lice uključuje, pristup klijentima je individualizovan, navode u ovoj službi.

POSREDOVANJE

Posredovanje je osnovna, najstarija, najreprezentativnija aktivnost NSZ, budući da putem ove funkcije NSZ prikuplja, obrađuje i podmiruje potrebe poslodavaca koji oglašavaju potrebe za radnicima. NSZ na ovaj način posreduje između poslodavaca kao ponuđača posla i nezaposlenih koji posao traže. Ovde treba napomenuti Sajmove zapošljavanja kao direktan susret ponude i potražnje kadrova.

KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE

Karijerno vođenje i savetovanje nezaposlenih lica čine procena zapošljivosti i individualni planovi zapošljavanja, kao i savetovanje odnosno stručna pomoć pojedincu pri donošenju profesionalnih odluka. Reč je odlukama vezanim za izbor zanimanja, za profesionalni razvoj i ponašanje.

Kada je reč o aktivnim merama Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijale u Zrenjaninu, pre svega se misli na obuke prekvalifikacije, dokvalifikacije, finansijsku podršku programima novog zapošljavanja, programe osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, rešavanje tehnoloških viškova, samozapošljavanje – dotacije nezaposlenima koji osnivaju svoje firme. S druge strane, pasivne mere, kao mere zaštite dohotka (novčane naknade, ranije penzionisanje), služe ostvarenju socijalnih ciljeva.

PROGRAMI OBUKA

Obrazovni programi redovna su aktivnost službe za zapošljavanje. Organizuju se dokvalifikacije i prekvalifikacije, a najčešća forma su programi za sticanje posebnih znanja i veština. Postoje dve opcije za organizovanje programa za sticanje posebnih znanja i veština, i to za potrebe tržišta rada, i za potrebe poznatog poslodavca.

-Kada je reč o obuci koja se realizuje kroz kurseve kako bi nezaposleni stekli znanja i veštine tražene na tržištu rada i time povećali svoje šanse za zaposlenje, ne menja se struka niti stepen stučne spreme, već nezaposleni stiču znanja i veštine koje nisu stekli u toku formalnog obrazovanja, a pripada kurentnoj oblasti sa stanovišta tražnje radne snage. Takođe, realizacija je moguća i kroz dobijanje atesta, na primer atesta za zavarivanje posebnim postupkom. Za 2016. godinu predložene obuke za tržište rada su: obuka za bravara-zavarivača, obuka za elektrolučno zavarivanje, obuka za rukovaoca građevinskim mašinama, obuka za pomoćnog frizera, AUTO CAD (level1 i level2). Za 2016. godinu predložene obuke za tržište rada za osobe sa invaliditetom su obuka za izradu peciva, obuka za pomoćnika frizera, specijalistička informatička obuka-fotošop, obuka za poslove izrade aluminijumske i PVC-stolarije. Takođe, za ovu godinu predložene obuke za tržište rada preko projekta IPA 2012 su obuka za gerontodomaćice, obuka za rukovaoce CNC-mašinama, obuka za prodavca u maloprodaji, obuka za izradu bureka i kora, obuka za vulkanizera pneumatika, obuka za keramičara, obuka za pomoćnika frizera, obuka za rukovaoca građevinskim mašinama, obuka za konobara, obuka za servisera i montažera klima-uređaja, obuka za pripremu otpada za reciklažu, nadove u zrenjaninskoj filijali.

Obuka za poznatog poslodavca organizuej se kako bi se zadovoljile kadrovske potrebe njegove firme. Taj poslodavac obavezan je da sa nezaposlenima koji uspešno završe obuku, zasnuje radni odnos na neodređeno vreme. Za obe opcije NSZ snosi troškove obuke, reč je o programima neformalnog obrazovanja, koje realizuju izvođači nastave koji imaju relevantne reference u datoj oblasti.

PROGRAMI ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Postoje 4 programa obuke za aktivno traženje posla u svim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, pa tako i u Filijali Zrenjanin. Osnovna namena programa je podizanje kapaciteta nezaposlenih lica u procesu traženja posla: podizanje motivacije za aktivno traženje posla, unapređenje veština za traženje posla, kao i podizanje nivoa kompetentnosti i samopouzdanja u postupku traženja posla. Programi grupnog rada su sledeći:

Obuka za aktivno traženje posla (ATP 1)

Obuke za aktivno traženje posla realizuju se kao organizovan grupni rad, u trajanju od jednog dana, kroz nekoliko etapa: pisanje konkursne dokumentacije, priprema za intervju sa poslodavcem i vođenje intervjua. Obuku vrše savetnici za zapošljavanje. Modaliteti rada su predavanje i radionice.

Klub za traženje posla (džob klub)

Obuka u džob klubu traje nedelju dana, izvođač je vođa džob kluba. Segmenti obuke posvećeni su pisanju konkursne dokumentacije (prijava, uvodno pismo, CV, preporuke, motivaciono pismo), priprema za intervju sa poslodavcem i vođenje intervjua. Radioničarski rad u klubu doprinosi i razmeni iskustava među članovima kluba, kao i podsticanju kompetitivnosti.

Trening samoefikasnosti ( ATP 2)

Namenjen je nezaposlenima koji duže čekaju posao, izvođač je savetnik za planiranje karijere. Cilj obuke je psihološko osnaživanje polaznika za aktivno traženje posla. Obuka traje dva dana.

Radionica za prevazilaženje stresa nakon gubitka posla

Izvođač je savetnik za planiranje karijere.Uključuju se nezaposleni koji su ostali bez posla i zaposlena lica kojima je najavljeno otpuštanje (potencijalni tehnološki viškovi), radi usvajanja veština za aktivno traženje posla i planiranje karijere.

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh