I love Zrenjanin portal

  • Nexe
  • Univer export
  • Ultra Caffe
Aktuelno

Održana 6. sednica Gradskog veća – usvojen predlog budžeta za 2017.

Na danas održanoj 6. sednici Gradskog veća razmatrane su 63. tačke dnevnog reda.

Sednicom Gradskog veća predsedavao je gradonačelnik Čedomir Janjić.

Među tačkama su bile predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu – rebalans II, Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu u periodu januar-septembar 2016. godine, kao i predlog Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu.

PerSu marketi

Izvestilac po ovim tačkama, Euđenija Besu, govoreći o izvršenju budžeta, kazala je da bruto naplaćeni javni prihodi budžeta Grada Zrenjanina iznose 10,016 milijardi dinara.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

– To su prihodi koji su ukupno naplaćeni na teritoriji grada Zrenjanina i u odnosu na isti period prethodne godine povećani su u nominalnom iznosu za 174,7 miliona dinara, što u odnosu na prethodnu godinu znači povećanje od 1,8 odsto. Tako naplaćeni bruto prihodi na teritoriji grada raspodeljeni su na budžet Republike, Pokrajine, budžet Grada, za organizaciju socijalnog osiguranja,  i u ovu cifru su uključeni i povraćaji – navela je ona.

– Kada pričamo  o prihodima koji su pristigli u budžet grada možemo reći da iznose 2,7 milijardi i u odnosu na prethodnu godinu oni su povećani za 2,1 odsto. Treba reći i da najveće učešće u ovako ostvarenim prihodima ostvaruju porez na dohodak i dobit na kapitalne dobitke kao i porez na zarade kao najveći prihod budžeta – kazala je još Euđenija Besu.

Obrazlažući Predlog Odluke o budžetu za narednu godinu Besu je istakla da je on planiran u ukupnom iznosu od 3,8 milijarde i da se tako planirani ukupni prihodi i primanja budžeta sastoje iz tekućih prihoda planiranih u iznosu od 3,4 milijarde dinara, od donacija od ostalih nivoa vlasti – grant APV i sredstava koje dobijamo od Pokrajine, a za koje imamo potpisane ugovore.

– Ukupan zbir iznosi 3,6 milijardi dinara. Takođe, u budžet Grada planirana su i sredstva koje ćemo preneti iz 2016. godine i ona iznose 200 miliona dinara. Prilikom planiranja Olduke o budžetu za 2017. godinu planirani su rashodi i izdaci za sve budžetske korisnike, pre svega za plate i ostala lična primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i do sada u budžetu je naglašena socijalna komponenta što znači da su planirana sredstva za jednokratne pomoći, nabavku ogreva za najugroženije stanovnike, sredstva za Sigurnu kuću, beskućnike, Dnevni centar “Alternativa”, funkcionisanje Narodne kuhinje, prevoz, naknade porodiljama i drugo. Treba istaći i razvojnu komponentu budžeta koja je planirana da se realizuje iz tekućih prihoda budžeta, a isto tako reći i da je Odluka rađena u skladu sa uputstvima Ministarstva finansija, istaknuto je na sednici.

– Na osnovu svega može se reći i da je budžet pre svega realan, planiran na osnovu realnih procena, obezbeđuje se funkcionisanje svih budžetskih korisnika, da je socijalni i naravno, razvojni, jer se u strukturi rashoda nalaze i kapitalni rashodi koji čine 9 odsto ukupnih rashoda – zaključila je Euđenija Besu.

Na današnjoj sednici utvrđen je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila, o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama, koje, po rečima Euđnije Besu, nisu menjane od 2006. godine.

Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina. Izvestilac po ovoj tački, Olivera Lisica, istakla je da je u odnosu na prošlu odluku, došlo do proširenja broja korisnika koji imaju pravo na povlašćeni gradski prevoz, pa tako, pravo na to imaju deca i učenici koji pohađaju OŠS “9. Maj”, učenici srednjih škola čije su porodice korisnici novčane pomoći, penzioneri i oni koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje – žene starije od 60 godina i miškarci stariji od 65 godina, zatim lica sa senzornim oštećenjima i osobe sa autizmom, a pored ratnih vojnih invalida i učesnici rata posle 17. avgusta 1990. godine, dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv više od 30 puta i davaoci organa.

Usvojene su i Odluke o izmenama Odluke o osnivanju “Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin” i Predlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina.

Usvojen je i Predlog Odluke o izmeni Odluke o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje i Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. Godinu, kao i Predloga Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Grada na Javnu ustanovu – Predškolska ustanova Zrenjanin u Zrenjaninu i Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Grada na Javnu ustanovu – Apoteka Zrenjanin u Zrenjaninu.

Jedna od tačaka Dnevnog reda koju su članovi Veća usvojili je i Predlog Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina (parcela broj 12678/11), a zatim i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina na lokalitetu “Jugoistok – I“ br. 06-41-40/13-I od 25.03.2013. godine i br. 06-40-6/15-I od 06.03.2015. godine.

Usvojen je i Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga. Po toj odluci iz ZON-e su isključeni „Čistoća i zelenilo“ i „Vodovod i kanalizacija“. Članovi Gradskog veća usvojili su izmene i dopune programa poslovanja i rebalanse programa poslovanja preduzeća i ustanova, kao i programe poslovanja.

Na samom kraju sednice usvojen je Predlog Zaključka u vezi potvrđivanja učešća grada Zrenjanina u svojstvu podnosioca projekta na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2016. godinu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, što je po rečima izvestioca, Gorana Kravarušića bilo neophodno jer se konkurisalo za projekat kojim bi se na pet lokacija obezbedio slobodan pristup internetu, video nadzor i video nadzor u školama.

Gradonačelnik Janjić prokomentarisao je sednicu, a u izjavi novinarima ponovio da 2016. godinu smatra veoma uspešnom i kada je reč o realizaciji budžeta, infrastrukturnim radovima, privlačenju investitora.

– Pokušaćemo da ponovimo takve razultate i u 2017. Naravno, činićemo sve da još više toga uradimo. Na današnjoj sednici usvoji smo Predlog budžeta za 2017. godinu koja će biti i na Skupštini grada. Na drugačiji način smo pravili ovaj budžet, po uputstvima Ministarstva finansija, a budžet će na početku biti manji. Očekujem od svih korisnika budžeta pre svega štednju, racionalizaciju, a očekujem to pre svega od javnih komunalnih preduzeća i ustanova. Smatram da menadžeri i menadžment tih preduzeća i ustanova moraju da ulože dodatni napor kako bi sve funkcionisalo na pravi način i da bi preduzeća i ustanove napredovala. Nismo zaboravili ni socijalnu kategoriju, budžet jeste pre svega realan, ali i socijalno odgovoran, kao i razvojni budući da ima dosta sredstava za širenje komunalne infrastrukture i održavanje – rekao je gradonačelnik Čedomir Janjić.

izvor: zrenjanin.rs

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh