I love Zrenjanin

  • Centar Lux
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Aktuelno

Izvode se konzervatorski i arheološki radovi na Aračkoj crkvi

U tоku su аrhеоlоškа istrаživаnjа i izvоđеnjе kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih rаdоvа nа ostacima srednjevekovne crkve – Аrаčа, spоmеniku kulturе оd izuzеtnоg znаčаја za Republiku Srbiju. Aračka crkva nalazi se u ataru između Novog Bečeja i Novog Miloševa.

Prојеkаt sufinаnsirа Еvrоpskа uniја u sklоpu IPА prеkоgrаničnоg prоgrаmа Маđаrskа – Srbiја.

Istrаživаnjа i rаdоvе u zајеdničkој оrgаnizаciјi оbаvlјaјu Pоkrајinski zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе i Vојvоđаnski muzеј iz Nоvоg Sаdа. Zаvоd zа zаštitu spоmеnikа kulturе Zrеnjаnin је uklјučеn krоz vršеnjе kоnzеrvаtоrskоg nаdzоrа nаd izvоđеnjеm kоnzеrvаtоrskо-rеstаurаtоrskih rаdоvа kојi оbuhvаtајu konzervaciju i rеstаurаciјu kаmеnih stubаcа i kapitela unutаr bаzilikе.

araca1

Fordomanija

araca2araca3

araca4

SREDNJEVEKOVNA CRKVA ARAČA

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

Aračka crkva nalazi se u ataru između Novog Bečeja i Novog Miloševa. U istorijskim izvorima ne postoje podaci koji pouzdano utvđuju vreme njenog nastanka.

Od početka XVIII veka po odlasku Turaka iz Banata, ostala je u ruševinama. Osnova ove impozantne crkve kao i prostorni raspored karakterističan je za franjevačke crkve u prelaznoj varijanti romanogotičkog stila (polukružni, blago prelomljeni luci i uzani, polukružno završeni prozori) upućuju na mogućnost da je građena krajem XII ili početkom XIII veka. O monumentalnim pretenzijama graditelja svedoče korišćeni materijal –  tesani kamen, mermer, tesanik i opeka.

araca5

Crkva je trobrodna bazilika bez transepta, sa tri polukružne apside. Svi brodovi su zasvedeni krstastim svodovima. Krajem XIV veka u apsidu je dozidan gotički zvonik. Bogat arhitektonski ukras na fasadama ( slepe arkade, pilastri, kolonete,  velika rozeta na zapadnoj fasadi) sačuvan je u fragmentima. Kapiteli i konzole imaju raznovrsnu dekorativnu plastiku sa figuralnim i biljnim motivima.

Prilikom iskopavanja 1879. godine u Arači je otkrivena nadgrobna ploča sa predstavom svetitelja i donatora, ukrašena tročlanom prepletnom trakom, koja se datuje u XII vek. Novija arheološka istraživanja potvrđuju da su uz crkvu sa severne strane postojali konaci i mnogobrojni grobovi. Konzervatorski radovi obavljeni su tokom 1970 – 72. godine.

ARHEOLOŠKA ISKOPAVANJA

Nastavak arheoloških iskopavanja ispred crkve. Otvaranje sonde na mestu gde se pretpostavlja da se nalazila desna kula-kapija nekad ograđenog manastirskog kompleksa.

iskopavanja2

iskopavanja1

Tekst preuzet sa stranice Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin http://www.zrenjaninheritage.com/archives/5858

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh