I love Zrenjanin

  • Centar Lux
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Aktuelno

Čedomir Janjić: Rebalans budžeta neće usporiti razvoj grada

Skupština grada nedavno je usvojila rebalans budžeta, kojim su sredstva za lokalni ekonomski razvoj umanjena za 87,6%,  dok su izdvajanja za turizam povećana.

Članovi Poslovnog udruženja ZREPOK nedavno su u saopštenju oštro osudili ovakvu odluku.

grad-zrenjanin-2015-trg

“Novac kojim raspolaže lokalna samouprava je novac građana. Privreda i građani pune budžet grada kroz poreze, razne takse i nadoknade. Institucije vlasti su odgovorne za trošenje budžetskih sredstava, one odlučuju u ime građana o raspodeli sredstava za različite namene i zbog toga građani očekuju od njih da vode računa o prioritetima. Privrednici i građani su i te kako zainteresovani gde odlazi njihov novac iz budžeta. Odluka o prvom rebalansu budžeta grada Zrenjanina za 2016. godinu je iskazala volju vladajuće većine da lokalni ekonomski razvoj nije prioritet”, stoji u saopštenju ZREPOK-a.

Fordomanija

Svoje tvrdnje potkrepljuju brojkama iz rebalansa kojim je „predviđeno da se umesto 60.282.000 dinara za projekte lokalnog ekonomskog razvoja potroši 7.424.800 dinara. Za podsticaje za razvoj preduzetništva – rebalansom je određen budžet od 1.261.000 dinara, iako je prvobitno bilo planirano 7.000.000 dinara. Poljoprivredni inkubator za mlade preduzetnike dobiće budžet od samo 360.000 dinara. Za projekat Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja faza 2 – Srednjobanatski okrug imaće budžet od 61.000 dinara, dok je u prvoj verziji budžeta bilo planirano 422.000 dinara. Sufinansiranje procesa unapređenja energetske efikasnosti – za koje je bilo planirano 50.000.000 dinara, sada će biti podržano sa svega 1.000 dinara, koliko je namenjeno i razvoju preduzetništva putem ekonomskog osnaživanja žena iako je za ovu namenu prvobitno bilo planirano 2.000.000 dinara“.

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

Istovremeno, navode da je rebalansom budžeta za razvoj turizma na teritoriji grada Zrenjanina izdvojeno 115.055.675 dinara ili 45 miliona dinara više nego što je prvobitno planirano. „Za lokalne manifestacije biće potrošeno  62.550.000 dinara ili 8 puta više nego za lokalni ekonomski razvoj“, kažu oni i dodaju:

“Očigledno je da su prilikom usvajanja budžeta postojali određeni propusti, koji su doveli do toga da se rebalansom pojedine stavke moraju korigovati za skoro 90%. Ovakav rebalans budžeta ne ostavlja dovoljno sredstava za ozbiljne projekte lokalnog ekonomskog razvoja. Samim tim, organizacije koje prate realizaciju projekata iz ove oblasti neće imati mnogo aktivnosti u 2016. godini”, zaključuje se u saopštenju ZREPOK-a.

Ovi navodi bili su povod da o rebalansu budžeta i planovima za razvoj Zrenjanina razgovaramo sa gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janjićem

cedomir-janjic

I love Zrenjanin: Kakva je situacija po pitanju rebalansa budžeta – zbog čega su sredstva za lokalni ekonomski razvoj smanjena, a za turizam povećana? 

Čedomir Janjić: Skupština grada je bila dužna da usvoji rebalans budžeta kako bi se izvršilo usklađivanje prihodne i rashodne strane. Reč je o zakonskoj obavezi. Podsetiću Vas da je navedena odluka bila razmatrana na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta kada je, između ostalog, nastavljen proces konstituisanja organa upravljanja – izabrani su članovi Gradskog veća, promenjeni su pojedini direktori javnih preduzeća i ustanova. Takođe, ističem da je i Vlada Srbije u tehničkom mandatu, pa samim tim još uvek nisu donete smernice koje treba da budu linije vodilje, odnosno obavezujuća uputstva za niže nivoe vlasti. U navedenom ambijentu, uz uvažavanje finansijske zbilje, bilo je nužno donošenje navedenih odluka. Međutim, očekujemo da do septembra bude završen proces konstituisanja svih organa upravljanja od republičkog do lokalnog nivoa, kao i da se usvoje nova zakonska rešenja koja će definisati, na primer, finansiranje lokalnih administracija. Na tim osnovama će biti koncipiran naredni rebalans i svakako će biti razmotrene sve primedbe koje budemo dobili tokom leta.

Inače, u sklopu Programa 3: Lokalni ekonomski razvoj, planirano je više projekata. Rebalansom I, neki od tih projekata planirani su u većem iznosu u odnosu na Odluku o budžetu grada Zrenjanina za 2016.godinu. Primera radi – Regionalna saradnja, bilo je planirano 500.000 dinara a sada je planirano 3.200.000 dinara, a neki projekti su isključeni – sufinansiranje procesa unapređenja energetske efikasnosti, jer su u međuvremenu stvoreni uslovi za druge oblike finansiranja. Konkretno za ovaj projekat aplicirano je kod međunarodnih institucija za dodelu bespovratnih sredstava. Takođe, u okviru ovog programa, Rebalansom I, planiran je i novi projekat: „IT rešenje za zaposlenje“.

Kada je reč o Razvoju turizma – to obuhvata kompletnu oblast turizma na teritoriji grada Zrenjanina, od funkcionisanja ustanova iz oblasti turizma do manifestacija i turističke promocije grada.

Finansiranje manifestacija od značaja za grad obuhvata manifestacije kao što su: „Dani piva“, „INOCOOP“ , razne sportske manifestacije kao i manifestacije koje se organizuju u naseljenim mestima. Time se promovišu privredni i kulturni potencijali na celokupnoj teritoriji grada što doprinosi u značajnoj meri ekonomskom razvoju u celini.

I love Zrenjanin: Koliko će ovakva raspodela novca iz budžeta značiti za grad i Zrenjanince? 

Čedomir Janjić: Preraspodela sredstva u strukturi Rebalansa I izvršena je radi usaglašavanja budžeta sa utvrđenim prioritetima iz različitih oblasti finansiranja, shodno reformi upravljanja javnim finansijama i najavljenim izmenama zakona koji će u velikoj meri uticati na smanjenje prihoda budžeta grada.

U tom smislu, grad će u skladu sa svojim nadležnostima, definisanim Zakonom o lokalnoj samoupravi, obezbediti nesmetano funkcionisanje svih programa sadržanih u Rebalansu I budžeta.

Važno je napomenuti da građani neće trpeti zbog izmena i dopuna budžeta. Reč je o odluci koja je bila iznuđena stvarnim stanjem u društvu. Ono što ohrabruje sve nas u lokalnoj samoupravi jeste projekcija respektabilne stope rasta GDP-a, pa samim tim i očekivanog uvećanja budžetskog prihoda i zato već razrađujemo planove koji su zasnovani na uvećanom budžetu.

I love Zrenjanin: Hoće li biti ugroženi neki važni projekti lokalnog ekonomskog razvoja? 

Čedomir Janjić: Finansiranje svih započetih projekata koji su u nadležnosti lokalne samouprave i od važnosti za grad predviđeni su Rebalansom I budžeta grada.

Koncept lokalnog ekonomskog razvoja prevazilazi nekoliko budžetskih stavki. Uveren sam da niko me misli da je moguće rešiti probleme lokalnog ekonomskog razvoja sa 50 miliona dinara. Nužan je strateški pristup koji polazi od vrha i spušta se do nivoa jedinica lokalne samouprave. Upravo zato je Vlada Srbije proglasila 2016. za godinu preduzetništva. Delim mišljenje mandatara da mala i srednja preduzeća treba da budu pokretači ekonomskog razvoja Srbije, a samim tim i lokalnih zajednica. Siguran sam da je bolji kvalitet života moguć isključivo podsticanjem privatne inicijative i preduzetničkog duha. Godina preduzetništva nije politička floskula, budući da su predviđeni konkretni paketi pomoći privatnom sektoru. Za razliku od ranijih administracija, mi našu politiku lokalnog ekonomskog razvoja usklađujemo sa pokrajinskom i republičkom. Svima su nam građani dali isti zadatak – da im omogućimo viši životni standard.

 I love Zrenjanin: Da li grad osluškuje potrebe privrede prilikom izrade budžeta? 

Čedomir Janjić: U skladu sa nadležnostima, grad čini maksimalne napore da pomogne kreiranju povoljnijeg ambijenta za privredu. Privreda je jedan od generatora prihodne strane budžeta i trudimo se da iznađemo načine da naše preduzetnike povežemo sa privrednicima ne samo iz naše države, već i šire. Ukoliko je privreda na zdravim nogama, tada je gradska kasa punija. Samim tim, obaveza pojedinaca kojima su građani poverili upravljanje gradom na izborima jeste da vode računa o lokalnoj ekonomiji. Redovno se odazivam pozivima naših preduzetnika. Mojim saradnicima sam naložio da, u granicama zakonskih kapaciteta, razmotre sve savete i sugestije, i eventualno ih uključe da budu deo zvanične strategije razvoja.

 I love Zrenjanin: Ova godina je proglašena godinom preduzetništva, a sredstva za podsticaje za razvoj preduzetništva u Zrenjaninu su drastično smanjena? Postoji li neki drugi plan da se na lokalu podstaknu preduzetnici?

Čedomir Janjić: Preduzetnicima su namenjeni brojni programi finansijske podrške – start up, namenski start up, samozapošljavanje i slični. Takođe, predviđena je i nefinansijska podrška u vidu obuka, mentoringa. Podsetiću Vas da je i novi vojvođanski premijer u svojim javnim istupima istakao da će pokrajinska administracija brojnim programima podržavati sektor malih i srednjih preduzeća. Shodno navedenom, za razliku od ranijih vlasti, republička i vojvođanska vlast preuzele su na sebe značajan deo odgovornosti u domenu preduzetništva. To nama na lokalu drastično olakšava posao.

Grad Zrenjanin u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima utiče na kreiranje privrednog ambijenta na svojoj teritoriji. U tom smislu, Odlukama kojima se utvrđuju izvorni prihodi budžeta grada stvara povoljnije uslove za odvijanje privredne aktivnosti.

Kao vid direktne pomoći, grad je izdvojio sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 14 miliona dinara.

I love Zrenjanin: Da li je greška ili će sufinansiranje procesa unapređenja energetske efikasnosti i razvoj preduzetništva putem ekonomskog osnaživanja žena zaista biti podržano sa samo po 1000 dinara kako se navodi u saopštenju ZREPOK-a? Na koji način se sa tim iznosom ovakvi projekti onda podržavaju?

Čedomir Janjić: Kada je budžet pravljen, decembra prošle godine, bili su drugačiji uslovi u okruženju. Situacija se bitno promenila u poslednjih šest meseci. Mnoge stavke su značajno umanjene, jer će se brojne aktivnosti finansirati iz prekograničnih sredstava Evropske unije. Naime, u koordinaciji sa Regionalnom agencijom za drustveno-ekonomski razvoj Banata, podržana je izrada brojnih projekata iz domena ekonomskog razvoja. Većina navedenih projekata je prošla značajan broj faza ocenjivanja. Za očekivati je da njihova implementacija započne do kraja godine. Dakle, rasteretili smo lokalni budžet i proaktivnim pristupom obezbedili finansiranje iz drugih izvora.

I love Zrenjanin: Hoće li povećana izdvajanja za turizam gradu doneti više koristi nego što bi to uradili projekti ekonomskog razvoja?

 Čedomir Janjić: Turizam je jedan od pokretača lokalnog razvoja. Konkretna prednost je što manifestacioni turizam pokreće celokupnu lokalnu zajednicu. Prema procenama pojedinih analitičara, tokom avgusta meseca 2015. godine ostvaren je direktan prihod od turizma, pre svega zbog Dana piva, od nekoliko miliona evra. Na navedeni iznos treba da se dodaju i indirektni efekti. Za razliku od drugih faktora, turizam obezbeđuje povrat uloženih sredstava u rekordnom roku. To je bio jedan od glavnih razloga zašto smo značajna sredstva opredelili za ovu namenu.

Prijavite se na mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl prijavi se na newsletter.
  • Divider

  • Divider
Na vrh